Propisi i akti

 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2020./2021.g.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021./2022.g.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2021./2022.g.

 

****

Odluka-pr_djece pri upisu u Vrtic-16_04_12_, odluka

Odluka o upisim djece u Vrtic-15_7_14_ pdf, odluka izmjene

 

(I.) izmjene Pravilnika o postupku i mjerilima  upisa djece 22.2.2021. 

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin, 26.travnja 2019.   

 

Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića -pročišćeni tekst 2018

 

Sigurnosno zaštitne mjere i protokoli postupanja   11.3.2021

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

II. izmjene Statuta 22.2.2021.

(I.) Izmjene_Statuta_(Sl. novine Grada Pazina 23/14.)

Statut Vrtića (Sl.novine Grada Pazina 31/13.)

 

(II.) izmjene i dopune Pravilnika  o unutarnjem  ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe, 22.2.2021.

(I.) izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe, 26.6.20. 

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin (sl. novine Grada Pazina 28/16.) 

 

Kolektivni ugovor_Vrtic_Pazin_-_1.5.2016.

 

 

V. izmjene Pravilnika o radu, 21.1.2021.

IV._ izmjene Pravilnika o radu, 25.6.2020, za web

PRAVILNIK O RADU – pročišćeni tekst,6.10.2018. 

 

Poslovnik o radu UV donesen, 22.2.2021.

 

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

PRAVILNIK o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti   12-2019.

 

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ,- pročišćeni tekst , ožujak 2019.

 (1.) izmjene i dopune Pravilnika o provedbi jednostavne nabave , 4.3.19.

Pravilnik o postupku jednostavne nabave, 16.ožujka 2017.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 19.rujna 2018., 

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

 

Sporazum o financiranju  djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin , neslužbeni pročišćeni tekst

 

Financijski izvjestaj 01.01.2020.-31.12.2020.izm. 18.2.2021. za web

Bilješke uz fin. za 2020 

Financijski plan 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019 . godinu

Financijski plan Dječjeg vrtića Olga Pazin za razdoblje 2020-2022-prihvaćen na 30. sjednici GV 19.12.2019

 

Procedura donošenja financijskog plana, 10.9.2015.

Procedura zaprimanja računa  , 29.10.2020.

Procedura blagajničkog poslovanja , 30.10.2020

Procedura korištenja sl. automobila , 30.10.2020

 

Imenovane osobe:

Osoba za zaštitu dostojanstva radnika Gordana Trošt Lanča

Povjerenik za otpad Vladimir Rusac zamjenik  povjerenika Marin Pavat

Povjerljiva osoba Jasmina Jelenić  i zamjenica povjerljive osobe  Gordana Trošt – Lanča