Propisi i akti

Izvještaj o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin, pedagoška 2016./2017. godina, 28.9.2017.

Godišnji plan i program Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin, pedagoška 2017./2018. godina, 28.9.2017.

Kurikulum Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin, pedagoška 2017./2018. godina, 28.9.2017.

 

****

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Djecji vrtic Olga Ban Pazin, 16.4.2015.

Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića -pročišćeni tekst 2018

 

 

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

Izmjene_Statuta_(Sl. novine Grada Pazina 23/14.)

Statut Vrtića (Sl.novine Grada Pazina 31/13.)

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin (sl. novine Grada Pazina 28/16.) 

Kolektivni ugovor__-_1.5.2016.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin – pročišćeni tekst

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o postupku jednostavne nabave, 16.ožujka 2017.

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Financijski_izvještaj_1.1-31.12.2017.

BILJEŠKE UZ FIN. IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2017.

Financijski plan Dječjeg vrtića Olga Pazin za razdoblje 2018. s projekcijom do 2020.

 III. izmjene financijskog plana Dječjeg vrtića za 2017. g.

II. Izmjene Financijskog plana za 2017.g.

I. izmjene Financijskog plana za 2017.g.

Financijski_plan_Djecjeg_vrtica_Olga_Pazin_za_razdoblje_2017-2019-donesen_na_sjednici_Upravnog_vijeca

 

Procedura donošenja financijskog plana, 10. 09. 2015.