Propisi i akti

Izvještaj o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2017.18.-2, 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za _2018./2019.g. 

Kurikulum Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za  2018./2019.g. 

 

****

Odluka-pr_djece pri upisu u Vrtic-16_04_12_, odluka

Odluka o upisim djece u Vrtic-15_7_14_ pdf, odluka izmjene

Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin, 26.travnja 2019.

Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Vrtića -pročišćeni tekst 2018

 

 

ZAKONI I PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.)

Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje (NN 5/15.)

 

OSTALI PRAVNI AKTI VRTIĆA

Izmjene_Statuta_(Sl. novine Grada Pazina 23/14.)

Statut Vrtića (Sl.novine Grada Pazina 31/13.)

 

Pravilnik_o_unutarnjem_ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin (sl. novine Grada Pazina 28/16.) 

 

Kolektivni ugovor__-_1.5.2016.

PRAVILNIK O RADU – pročišćeni tekst,6.10.2018. 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Vrtića 12-2010

Pravilnik o službenim putovanjima_u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, 12.4.2016.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave ,- pročišćeni tekst , ožujak 2019.

Pravilnik o (1.) izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za objavu na webu, 4.3.19.

Pravilnik o postupku jednostavne nabave, 16.ožujka 2017.

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 19.rujna 2018., 

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka (dodatak Pravilniku o zaštiti osobnih podataka),

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI:

Izvjestaj financijski Vrtic 2018 -prihvacen na gradskom vijecu-1

Financijski izvještaj za 1-1-31-12-2018,

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018

Financijski plan Dječjeg vrtića Olga Pazin za razdoblje 2019. s projekcijom 2020. i 2021.

Financijski_izvještaj_1.1-31.12.2017.

BILJEŠKE UZ FIN. IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2017.

Financijski plan Dječjeg vrtića Olga Pazin za razdoblje 2018. s projekcijom do 2020.

 

Procedura donosenja financijskog plana, 10.9.2015.