Upisi

 

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.godinu KLASA: 601-01/19-01/18, URBROJ:2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019.  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

 

Privremenu rang listu o upisima djece u _2019-20, Matični vrtić_Pazin_, 12.lipnja 2019.

Privremenu rang listu_o upisima djece u 2019./20. u Područne vrtiće u Cerovlju (P.Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, S. Petru u Šumi i Tinjanu,_ 12. lipnj 2019.

 

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u tajništvo ili putem elektroničke pošte na e-mail:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 27. lipnja 2019.

 

Napomene:

  • Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 5. srpnja 2019.
  • Obavijest o terminima roditeljskih sastanaka prije početka pedagoške godine biti će objavljena na mrežnim stranicama te na oglasnim mjestima Vrtića 5. srpnja 2019.
  • Početak pedagoške 2019./2020. godine je u ponedjeljak 2. rujna 2019.

 

************************************************************************************************

 

 

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

  1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina, zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
  2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
  3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
  4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
  5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
  6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je Vesna Rusijan, ravnateljica.
  7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

 

****************************************************************************************************************************************

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj 2.svibnja 2019.g. donesena je 

Odluka o upisima u 2019./2020.g.

OGLAS za upis djece u Matični vrtić u Pazinu_2019-2020

OGLAS za upis u Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu u_2019-20

 

Obrasci za upis u pedagošku 2019./2020.g.  (13., 14. i 15.svibnja 2019.)

ZAHTJEV-_za_upis_2019-2020-. (word)

ZAHTJEV-_za_upis_2019-2020 (pdf)

Inicijalni upitnik 2019-2020, (pdf.)

 

Dana 26.travnja 2019. stupio je na snagu novi Pravilnik o mjerilima i postupku upisa u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin koji možete vidjeti u nastavku

PRAVILNIK o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

**********************************************************************************************************************************************

Obrasci za upis u Vrtić  izvan redovnog roka/ ispis iz Vrtića:

Zahtjev za naknadni upis u Vrtić, za 2018./2019.g.

Zahtjev_za_upis_2018-2019, naknadni upis

inicijalni intervju 2019-2020

*********************************************************************************************************************************************

Obrazac za ispis djeteta iz Vrtića

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtica,

*************************************************************************************************************************************************