Upisi

Na 33. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj 22.svibnja 2018. g. donesena je Odluka o upisima u pedagošku 2018./2019.godinu.

 

Odluka o upisima_2018-2019_Matični vrtić_Pazin, 22.5.18.

Odluka o upisima_2018-2019,_Područni vrtići, 22.5.18.

 

Raspored djece po objektima i skupinama će biti objavljen 21. lipnja 2018. na mrežnim stranicama Vrtića te na oglasnim mjestima Vrtića.

Prigovor na Odluke podnosi se pismeno Upravnom vijeću Vrtića u roku od petnaest (15) dana od datuma objave, odnosno najkasnije do 7. lipnja 2018.

Početak pedagoške 2018./2019. godine je u ponedjeljak 3. rujna 2018.

**********************************************************

S obzirom na znatan broj djece koja se nalaze ispod crte Rang-liste prednosti  za upisa u pedagošku godinu 2018/.2019. i nemogućnost da se realizira njihov upis, Upravno vijeće je konstatiralo da prostorni kapaciteti Matičnog i pojedinih Područnih vrtića u ovom trenutku nisu usklađeni sa stvarnim potrebama za ranim i predškolskim odgojem na području kojeg pokriva ustanova. Predlaže se Gradu Pazinu i ostalim jedinicama lokalne samouprave na čijim područjima se nalaze područni vrtići da rješavanje prostornih kapaciteta i potrebnih ljudskih resursa vrtića uvrste u svoje prioritetne planove.

DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

UPRAVNO VIJEĆE

 

***************************************************************************

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtića

 

***************************************************************************

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije roditeljima:

  • Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina te zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
  • Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
  • Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
  • Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima  ili zatražiti ispravak osobnih podataka.