Upisi

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 2020./2021.g.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.)  na 25. sjednici održanoj 1. 12. 2020. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku:

objavljuje se Oglas za upis u program Predškole

Oglas možete vidjeti ovdje:

Oglas za upis u program predskole_20-21

Prijavu za upis u program Predškole i obrazac inicijalnog upitnika možete skinuti ovdje:

Prijava_za_upis_predskola

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc

 

——————————-

Obrasci za upis djeteta u Vrtić:

ZAHTJEV_za_upis izvan redovnog upisnog roka

inicijalni_upitnik_ doc

 

Obrazac za ispis djeteta iz Vrtića:

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtica,

 

 

 

13. srpnja 2020.

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ:2163/01-09-20-3 od 26. veljače 2020. na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. srpnja 2020. donosi:

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Matični vrtić u Pazin

Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu u Područne vrtiće

Raspored djece po odgojnim skupinama i ostale obavijesti možete pogledati OVDJE

16.lipnja 2020.

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/19.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2020./2021.godinu KLASA: 601-01/20-01/06; URBROJ:2163/01-09-20- 3 od 26.veljače 2020.,  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin  donosi

Privremena rang lista_2020-21, Matični vrtić_Pazin_ ,16.6.20.

Privremena rang lista_2020-21 Područni vrtići u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu_ ,16.6.20.

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

travanj 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članka 5. stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  18.   sjednici održanoj 26.veljače 2020. donosi ODLUKU o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2020./2021.g.

Odluka o pokretanju postupka upisa u 2020.-2021.

Napomena: zbog izvanrednih okolnosti upisi će se odvijati  e-mailom, poštom  ili osobno u Matičnom vrtiću u Pazinu na način propisan Oglasom za upis.

Oglas za upis u Matični vrtić Pazin i Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu za ped._2020.-2021. g.

Obrasci potrebni za upis:

Zahtjev_za _upis_2020-2021

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc

 

Napomena:

Obzirom da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Policijska postaja Pazin, u ovom trenutku ne primaju stranke, načini pribavljanja potrebne dokumentaciju su slijedeći:

 1. Način preuzimanja Elektroničkog zapisa i Potvrde o doplatku na djecu kod nadležne službe HZ za mirovinsko osiguranje u Pazinu.

U dogovoru s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Ispostava Pazin, (HZMO) roditelji mogu dobiti Elektronički zapis o stažu i Potvrdu o doplatku na djecu na slijedeći način:

putem web stranice e-Građanin ili

pozivom na broj 625-029 (HZNO) roditelji mogu telefonski zatražiti potrebnu dokumentaciju.

 Službena osoba će   roditeljima e-mailom poslati dokumentaciju ili roditelji mogu dati telefonsku suglasnost da službena osoba  dokumentaciju preda Vrtiću.

 

 1. Način preuzimanja Uvjerenja o prebivalištu za dijete ili za roditelje

Roditelji koji imaju prebivalište na istoj adresi ne trebaju prilagati Uvjerenje o prebivalištu djeteta već je dovoljna preslika osobnih iskaznica oba roditelja.

Roditelji koji nemaju prebivalište na istim adresama prilažu presliku osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu roditelja koji ima prebivalište na istoj adresi kao i dijete.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta ili roditelja može se preuzeti:

putem web stranice e-Građanin (uz plaćanje propisanih pristojbi od 20 kn) ili

ukoliko ispunite ovu     suglasnost za preuzimanje Uvjerenja o prebivalištu od PP Pazin  i priložite dokumentaciji za upis, Uvjerenje o prebivalištu roditelja ili djeteta,  zatražiti će u vaše ime službena osoba Vrtića.

 

*********************************************************************************************************************

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

 1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina, zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
 2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
 3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
 4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
 5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je Vesna Rusijan, ravnateljica.
 7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

**********************************************************************************************************************

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 2019./2020.g.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.)  na 14. sjednici održanoj 4. studenoga 2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku:

objavljuje se Oglas za upis u program Predškole

Oglas možete vidjeti ovdje

Oglas za upis u program Predskole_2019-2020

Zahtjev za_upis_program Predskole

Inicijalni_intervju_2019-20

********************************************************************************** 

 

 

Temeljem članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 15. stavak 3.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.godinu KLASA: 601-01/19-01/18, URBROJ:2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019.  na temelju zaprimljenih Zahtjeva roditelja neupisane djece za upis (privremeni prijelaz) u cjelodnevni program Područnog vrtića u Sv. Petar u Šumi na rok od 1.rujna 2019. do 31.kolovoza 2020. i Zaključka načelnika  Općine Sv. Petar u Šumi KLASA: 601-01/19-0/01; URBROJ: 2163/03-04-02-19-4 od 2.srpnja 2019. kojim  Općina Sv. Petar u Šumi osigurava financijske uvjete za rada Područnog vrtića u Sv. Petru u Šumi u drugoj cjelodnevnoj skupini za ped.2019./2020.g. na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. srpnja 2019.g. donosi

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. g. u Matični vrtić u Pazinu

Odluku o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020.g.u Područne vrtiće u Cerovlju (P.Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Odluka Upravnog vijeća je konačna.

 

Napomene:

Početak pedagoške 2019./2020. godine je u ponedjeljak 2. rujna 2019.

Raspored djece po grupama i termini prvih roditeljskih sastanaka

 

 

 

 

__________

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), članka 13. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin, u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.godinu KLASA: 601-01/19-01/18, URBROJ:2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019.  na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin donosi

 

Privremenu rang listu o upisima djece u _2019-20, Matični vrtić_Pazin_, 12.lipnja 2019.

Privremenu rang listu_o upisima djece u 2019./20. u Područne vrtiće u Cerovlju (P.Novaki), Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, S. Petru u Šumi i Tinjanu,_ 12. lipnj 2019.

 

Na Privremenu rang listu roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremenu rang listu podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno u tajništvo ili putem elektroničke pošte na e-mail:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u roku od petnaest (15) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 27. lipnja 2019.

 

Napomene:

 • Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 5. srpnja 2019.
 • Obavijest o terminima roditeljskih sastanaka prije početka pedagoške godine biti će objavljena na mrežnim stranicama te na oglasnim mjestima Vrtića 5. srpnja 2019.
 • Početak pedagoške 2019./2020. godine je u ponedjeljak 2. rujna 2019.

 

************************************************************************************************

 

 

U skladu s člankom 12. točka 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU2016/679) a povodom prikupljanja osobnih podataka u svrhu provođenja upisa djeteta  u Vrtić dostavljamo slijedeće informacije ispitaniku (roditelju):

 1. Traženi osobni podaci se prikupljaju radi sklapanja i izvršenje Ugovora kojim se regulira upis, boravak i ispis djeteta (dalje: Ugovor),  zbog formiranja odgojnih skupina, zaštite interesa djeteta kao i ostale djece u Vrtiću.
 2. Ako ispitanik ne želi dati tražene osobne podatke ne može sklopiti Ugovor.
 3. Osobni podaci bit će pohranjeni dok traje ugovorna i financijska obveza te sukladno pravilniku kojim je regulirano čuvanje arhivske dokumentacije Vrtića.
 4. Ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima ili zatražiti ispravak osobnih podataka.
 5. Ispitanik ima prvo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
 6. Odgovorna osoba Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin je Vesna Rusijan, ravnateljica.
 7. Službenica za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću je Gabrijela Krizmanić, tajnica.

 

****************************************************************************************************************************************

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj 2.svibnja 2019.g. donesena je 

Odluka o upisima u 2019./2020.g.

OGLAS za upis djece u Matični vrtić u Pazinu_2019-2020

OGLAS za upis u Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu u_2019-20

 

Obrasci za upis u pedagošku 2019./2020.g.  izvan upisnog roka

 

Inicijalni upitnik 2019-2020, (pdf.)

 

Dana 26.travnja 2019. stupio je na snagu novi Pravilnik o mjerilima i postupku upisa u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin koji možete vidjeti u nastavku

PRAVILNIK o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

**********************************************************************************************************************************************

 

Obrazac za ispis djeteta iz Vrtića

Zahtjev za ispis djeteta iz Vrtica,

*************************************************************************************************************************************************