Povijest

Dječji vrtić u Pazinu nekad

Prof. Labinjan (1989.) je u svom radu “Školstvo Pazina – prilog za povijesnu sintezu“, ukratko precizirao početak rada ustanove predškolskog odgoja u Pazinu krajem XIX. i početkom XX. stoljeća. Rad je bio temeljen na pregledanoj literaturi i pronađenoj arhivskoj građi.

Arhivska slika djece s odgajateljicama ispred „donjeg“ vrtića, „Costantinove“ zgradeUtvrdio je da je akciju oko osnivanja Vrtića u Pazinu najprije pokrenula udruga “Pro patria” 1888. godine, a odluka je donijeta u Trstu, 18. XI. 1888. godine. Vrtić je počeo s radom 1889. godine pod nazivom „L’asilo infantile”, a bio je smješten u zgradi poznate poduzetničke obitelji Adama Mraka, koja se nalazila uz Stari trg u Pazinu. 1892. godine upravu nad Vrtićem preuzela je druga talijanska udruga “Lega nazionale”. Vrtić je tada imao 35 polaznika, a 1907. godine 97 polaznika. Prva odgojiteljica u Talijanskom vrtiću 1889. godine bila je Gisella Perdich iz Trsta.

Đurđica Labinjan, ravnateljica vrtića od 1965 do 1995, u povodu 100 obljetnice napisala je članak o povijesti vrtića u kojoj navodi da se iza II. svjetskog rata (1948./49. godine) otvara zabavište za pedesetak djece. Od 1950. do 1952. sa 42 djece radila je Marija Šuran. Njezinim odlaskom 1952. godine vrtić se zatvorio, ali pod pritiskom roditelja na nadležne organe, nastavio je s radom u prostorijama Narodnog doma 1953. godine pod vodstvom učiteljice Marije Velan i to sa 52 djece u neadekvatnoj prostoriji, sa oskudnim namještajem, bez vode i bez didaktičkog materijala.

1955. godine počela se adaptirati “Constantinova zgrada” – ul. 43. Divizije (današnja ul. Sv. Ćirila i Metoda) za kapacitet od 75 djece (današnji tzv. „donji vrtić“).  Zabavište je svečano otvoreno 10.03.1956. godine.

Rad se odvijao u  3 odgojne grupe (mlađa, srednja i starija) i sa njima je radila Danica Cvitan, prva odgajateljica sa završenom četverogodišnjom školom za odgajatelja. Uz nju su u to vrijeme radile i učiteljica Marija Velan i Milka Marić. Velan Marija vršila je i dužnost upravitelja. Kuhinja je započela s radom tek 01.01.1957. godine, i kao kuharica zaposlila se Ana Križanac, koja osim što je pripremala marendu za 75 djece, ložila je peć, čistila zgradu i čuvala djecu u dežurstvu. Opremljenost didaktičkim materijalom je bila vrlo oskudna, te se od odgajatelja zahtijevalo mnogo umješnosti i napora, te su se u slobodno vrijeme izrađivala razna sredstva za rad, pripremala kazališta lutaka i sl.  Vrlo su često kreativne sposobnosti odgajatelja bile nadomjestak didaktičkih sredstva rada. Slaba je bila i opskrbljenost stručnom predškolskom literaturom, te se dosta lutalo u planiranju pedagoškog rada.

Pedagoške 1968/1969. godine otvorila se 4. odgojna skupina, a 1969/1970. godine 5. odgojna skupina. Zbog razvoja industrije, sve veće zaposlenosti roditelja, ali i zbog jačanja svijesti o važnosti institucionaliziranog predškolskog odgoja pristupilo se izgradnji nove zgrade Vrtića koja je počela s radom 15.12.1971. godine (danas zgrada Matičnog vrtića tzv. „Gornji vrtić“). Izgradnjom spomenute zgrade, svih 5 odgojnih grupa sa 120 djece preselilo se u novu zgradu, a zbog sve većeg broja djece „stara“ se zgrada, odnosno „donji vrtić“ stavlja opet u funkciju pedagoške 1974/1975. godine.

Pedagoške 1979./80. godine radilo je ukupno 11 grupa u obje zgrade u koje je bilo smješteno  256 djece. Ovakav broj grupa i djece kreće se i danas.

Dječje zabavište u Pazinu izlaskom Zakona o dječjim vrtićima 1956. godine promijenilo je naziv u “Vrtić”, a ime je dobilo po nesretno stradaloj mladoj partizanki Olgi Ban[1].

pripremila:
Doris Velan, pedagoginja

[1] Labinjan, Đ. 2005. 100 godina vrtića u Pazinu. Prigodni referat povodom 100- godišnjice rada vrtića na hrvatskom jeziku u Pazinu, Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin

Video: 100 godina dječjeg vrtića u Pazinu

100 godina Dječjeg vrtića u Pazinu from doris on Vimeo.