Natječaji

5. rujna 2023.

Na 15. sjednici održanoj 29. kolovoza 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin je donijelo odluku o raspisivanju slijedećih natječaja.

Rok za prijavu 6. rujna  2023. do 18. rujna 2023.

NATJECAJ 24: 5 odgojitelja na određeno vrijeme

NATJECAJ 25: 2 odgojitelj ili 2 pomoćnika za djecu s teškoćama na određeno vrijeme s punim r.v. 6.9.-18.9 – 2 osobe

NATJECAJ 26: 4 odgojitelja ili 4 pomoćnika za djecu s teškoćama na određeno vrijeme s pola r.v. 6.9.-18.9 – 4 osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************

26. svibnja 2023. (natječaj je zatvoren)

Na 10. sjednici održanoj 18. svibnja 2023. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje RAVNATELJA/RAVNATELJICE Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin na mandatno razdoblje od pet godina. Rok za prijavu 26. svibnja 2023. do 15. lipnja 2023.

Natječaj možete vidjeti u nastavku:

NATJEČAJ za imenovanje RAVNATELJICE Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin na mandatno razd. od 5 godina 

 

 

 

 

 

 

 

.