Natječaji

 

Na 23. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20.6.2024. donesena je odluka o raspisivanju natječaja za odgojiteljice i spremačice na puno radno vrijeme.

Rok za prijave 24.6.2024. – 9.7.2024.

Natječaji su u nastavku:

NATJECAJ 46 – 2 ODGOJITELJICA na neodređeno puno radno vrijeme 24.6.-9.7.24

NATJECAJ 45 – 4 ODGOJITELJICA na određeno puno radno vrijeme  24.6.-9.7.24

NATJEČAJ 44 – 2 SPREMAČICE NA na neodređeno puno radno vrijeme  24.6. – 9.7.24. 

 

 

 

 

 

 

.