Europski socijalni fond

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

PROJEKT EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA – PAZI(N) djeca

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je uvođenje produljenog radnog vremena vrtića u svrhu povećanja dostupnosti usluge roditeljima i prilagodbe radnog vremena vrtića radnom vremenu roditelja. Na području središnje Istre na kojem djeluje DV OLGA BAN PAZIN primijećen je premali broj raspoloživih programa za djecu. Istovremeno, postoji i problem priuštivosti posebno za obitelji nižeg socioekonomskog statusa prije svega zbog nedostatka besplatnih raspoloživih programa za djecu predškolske dobi, odnosno zbog relativno visokog udjela ukupnih obiteljskih primanja koje je potrebno izdvojiti za sufinanciranje različitih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Provedbom projekta rješava se problem nedostatka usluge produljenog radnog vremena vrtića na području središnje Istre. Pružanje usluge rada s djecom DV OLGA BAN PAZIN u produljenom radnom vremenu od 15:30 do 18:30 sati omogućava bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života roditelja djece te provedbu kraćeg sportskog programa za djecu kojim se odgovara na problem nedostatne motoričke aktivnosti djece u svrhu pozitivnog utjecaja na cjelokupni razvoj djeteta. U sklopu usluge osigurani su i obroci za djecu u produljenom radnom vremenu vrtića.

Projekt se sastoji od većeg broja projektnih aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća pružanje usluge produljenog rada vrtića. Projektom su ujedno osigurana sredstva za razvoj i implementaciju posebnog sportskog programa te nabavu penjačke stijene za djecu.

Ciljne skupine projekta su članovi obitelji djece, djeca te stručnjaci koji rade s djecom.

CILJ PROJEKTA:

Projektom PAZI(N) djeca osigurat će se produljenje radnog vremena DVOBP na način da se dodatno formiraju 3 skupine u kojima će biti pružena usluga produljenog boravka u sklopu koje će se provoditi posebni sportski program. Programi u sklopu projekta bit će besplatni što će osigurati jednak pristup programima te povećati kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu stanovanja i socioekonomskom statusu obitelji.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

– uvedena 1 usluga produljenog radnog vremena vrtića

– u uslugu produljenog radnog vremena uključeno najmanje 18 djece
– razvijen i impelementiran 1 posebni sportski program
– nabavljena 1 penjačka stijena.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 625.647,02 HRK.
Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 625.647,02 HRK.
Razdoblje provedbe projekta je od 23. prosinca 2021. godine do 23. kolovoza 2023. godine.
Kontakt osoba za više informacija:
Vesna Rusijan; 091 546 4879 ; info@vrtic-olgaban-pazin.hr.

Poveznice na relevantne internetske stranice:

Strukturni fondovi: www.strukturnifondovi.hr

Stranica operativnog programa: www.esf.hr 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost ustanove Dječji vrtić OLGA BAN PAZIN.