Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 601-01/18_01/23, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od 30. listopada 2018. godine, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti objavljuje POZIV ZA  ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA PAZINA.

Predmet Poziva je iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, a upućen je svim zainteresiranim poduzetnicima, obrtima, udrugama i fizičkim osobama.

Sustav odgoja i obrazovanja igra ključnu ulogu u osposobljavanju pojedinaca za suživot u društvu i preuzimanje društvenih uloga na efikasan i odgovoran način.  Analize su pokazale da je interes roditelja za upis u rani i predškolski odgoj i obrazovanje svake godine sve veći, a u jedinoj ustanovi Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin više nema prostora za formiranje dodatnih odgojnih skupina, stoga broj neupisane djece jasličke dobi (od 1 do 3 godine)  bilježi trend rasta. Naime, važno je istaknuti i to da na području Grada ne postoji privatni vrtić niti jaslice, dok je na nacionalnoj razini udio djece u privatnim vrtićima 16,6%, a na županijskoj razini 19,9%.

U mjeri 3.1.1. (Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama) Strategije razvoja Grada Pazina 2015. do 2020. godine, utvrđena je i aktivnost Poticanje investicija, inicijative privatnog sektora te organizacija civilnog društva u sustav odgoja i obrazovanja (jaslice, vrtić, drugi programi). Budući da trenutno na području Grada Pazina ne postoji organizacija u privatnom sektoru koja obavlja navedenu djelatnost, Grad Pazin objavljuje ovaj Poziv u svrhu ispitivanja interesa privatnih subjekata za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, posebice ranog odgoja i obrazovanja za djecu od 1. do 3. godine (jaslice), kao i očekivanja potencijalnih prijavitelja od Grada Pazina za sufinanciranje boravka djece, sufinanciranje edukacija, zakupa prostora/zemljišta i dr.

Zainteresirani prijavitelji svoj iskaz interesa dostavljaju ispunjavanjem Obrasca koji se nalazi u prilogu Poziva, do 30. studenog 2018. godine elektronskim putem na e-mail: drustvene.djelatnosti@pazin.hr  ili  u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv  i  adresu  prijavitelja  sa  naznakom “Iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:

Grad Pazin

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 Pazin
Dostavljeni iskazi interesa služe za utvrđivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina i ne obvezuju Grad Pazin niti prijavitelje koji su iskazali interes sve dok se ne sklopi sporazum o suradnji.

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji  mogu se obratiti na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr .

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Obrazac za iskaz interesa:

Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

PROGRAM RADIONICA I KLUB OČEVA RASTIMO ZAJEDNO

Poštovani roditelji,

Započinjemo s ciklusom radionica za roditelje Rastimo zajedno i Klubom očeva Rastimo zajedno.

Više informacija o radionicama i načinu prijave možete pronaći na sljedećim poveznicama: Rastimo zajedno i Klub očeva Rastimo zajedno.

Veselimo se vašem odazivu!   

Izbor roditelja za člana Upravnog vijeća Vrtića

 

Poštovani roditelji,

srijedu, 26.rujna 2018.g. u dvorani Matičnog vrtića u Pazinu (ul. Prolaz O. Keršovanija 1) s početkom u 17,30 sati održat će se zajednički roditeljski sastanaka za roditelje djece Matičnog i svih Područnih vrtića.

Tema sastanka bit će  izbor roditelja za člana Upravnog vijeća Vrtića za naredni mandat od četiri godine.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje, korisnike usluga Vrtića, da se uključe u izbor roditelja koji će ih zastupati u narednom mandatu.

Predviđeno trajanje sastanka je 30 min.

Nakon zajedničkog roditeljskog sastanka pojedine odgojne skupine održat će roditeljski sastanak o čemu će ih obavijestiti njihove odgojiteljice.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da nova pedagoška 2018./2019. godina započinje u ponedjeljak, 3.9.2018.

Radujemo se suradnji!

RASPORED DJECE PO GRUPAMA I TERMINI RODITELJSKIH SASTANAKA

Poštovani roditelji,

raspored djece po odgojnim skupinama za 2018. /2019. godinu možete pronaći ovdje:

GRUPE_SASTANCI_2018

U dokumentu su navedeni i termini prvih roditeljskih sastanaka na koje molimo da se odazovete, s obzirom da ćete na njima dobiti sve relevantne informacije o ustroju i funkcioniranju naše ustanove, odgojnoj skupini koju će polaziti vaše dijete te načinu pripreme djeteta za početak polaženja vrtića odnosno jaslica.

 

Uprava Vrtića