O nama

O NAMA

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6,5 satni programi predškolskog odgoja i naobrazbe. Osim u MV u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se u Područnim vrtićima u: Gračišću, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni program provodi se  u PV Sv. Petar u Šumi.

Cjelodnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe provodi se i za skupine djece u drugoj i trećoj  godini života (jaslice) i to u objektu Matičnog vrtića u Pazinu, ul. Prolaz Otokara Keršovanija, koji je ujedno najveći objekt naše ustanove.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja u matičnom vrtiću provodi se i Program predškole, ukoliko se za to pokaže potreba.

U MV u Pazinu nalaze se sljedeći objekti:

  1. u ulici Prolaz Otokara Keršovanija br.1. – tzv. “gornji” vrtić: prizemnica namjenski građena 1972.god. i nadograđena 2001.god. gdje se nalazi ukupno 10 soba za dnevni boravak djece, polivalentna dvorana, glavna kuhinja, niz popratnih prostorija i uprava Vrtića;
  2. u ulici Družbe Sv. Ćirila i Metoda br.1. – tzv. “donji” vrtić: dvokatnica, nenamjenski građena (pred oko 100 godina) gdje se nalazi 5 soba za dnevni boravak djece, pomoćna kuhinja, dvorana za tjelesni odgoj te niz manjih prostorija (arhiva, peglaona, podrum…).
  3. u  ulici 154. brigade Hrvatske vojske 5. – tzv. “Veli Jože”: tijekom pedagoške 2019./2020. godine u objektu će boraviti četiri odgojne skupine iz “gornjeg” vrtića koje su zbog radova na proširenju i rekonstrukciji vrtića privremeno preselile na drugu lokaciju. U prostorima za boravak djece napravljene su potrebne prilagodbe kako bi prostor bio adekvatan za izvođenje odgojno-obrazovnog rada. Pomoćna kuhinja i blagavaonica bit će u prizemlju zgrade, dok će sobe dnevnog boravka biti na prvom katu.    

Uz oba objekta Matičnog vrtića nalaze se prostrana i dobro uređena dvorišta.

PV  Općine Cerovlje nalazi se u prostoru nekadašnje osnovne škole u Pazinskim Novakima kojeg je Općina Cerovlje adaptirala, opremila i krajem pedagoške godine 2000./2001. dala na uporabu Vrtiću, tj. jednoj odgojnoj skupini djece, mješovitog uzrasta. Vrtić je rekonstruiran i nadograđen čime se poboljšala kvaliteta dnevnog boravka djece i priprema obroka u suvremeno opremljenoj kuhinji. Postavljen je i sustav centralnog grijanja, uređena je praonica rublja u podrumskom prostoru, preuređeno je igralište i okoliš, čime su osigurani uvjeti prema propisanom novom pedagoškom standardu.

U zgradi osnovne škole u Gračišću nalazi se jedna skupina djece u cjelodnevnom predškolskom programu, odnosno PV Gračišće. Ovdje imamo na raspolaganju sobu dnevnog boravka veličine oko 50 m2, predsoblje i sanitarne prostorije, a dio blagavaonice područne osnovne škole od 2009. godine prenamijenjen je za potrebe vrtića. Time je prostor vrtića povećan za oko 7 m2. Također, u dijelu dana kada učenici u njoj ne borave, koristimo učionicu do vrtića, u kojoj organiziramo dječji dnevni odmor. U ovom se vrtiću  koristimo uslugama školske kuhinje. Dvorište je opskrbljeno dječjim spravama i pješčanikom, a u neposrednoj blizini nalazi se i školsko malonogometno igralište, kojeg također koristimo.

PV Karojba djeluje u  novosagrađenom vrtiću, u kojem se na visokoj razini kvalitete, sukladno novom pedagoškom standardu, provodi cjelodnevni predškolski program za dvije odgojne skupine. Površina objekta je 340 m2, a uređen je i okoliš s dječjim igralištem.

U PV u Lupoglavu, koji se nalazi u sklopu osnovne škole (s posebnim ulazom), djeca koriste oko 60 m2 unutarnjeg prizemnog prostora i oko 60 m2 na katu. Taj se vrtić 2008. god. nadogradilo, izvršila se adaptacija prizemlja, uređena je te je počela s radom vlastita kuhinja, uređeno je i potkrovlje s dvije sobe i sanitarijama. Izvršena je i rekonstrukcija centralnog grijanja, električnih instalacija, te je uređen ulaz u vrtić čime su osigurani dobri uvjeti za provođenje cjelodnevnog programa. Uz ovaj vrtić (i školu)  također je uređeno dvorište.

U PV u Motovunu cjelodnevni program provodi se u nenamjenski građenoj dvokatnici (u nizu zgrada starogradske jezgre) u kojoj djeca koriste oko 80 m2 unutarnjeg prostora  (soba dnevnog boravka, blagavaonica, spavaonica, kuhinja…) i oko 200 m2 zadovoljavajuće uređenog dvorišta. U postupku je izrada projekte dokumentacije za izgradnju novog vrtića u podnožju Motovuna.

PV u  Sv.Petru u Šumi od 10. rujna 2007. radi u novouređenom, namjenski građenom prostoru u suterenu sportske dvorane osnovne škole, površine 350 m2, u kojem se nalaze dvije sobe za dnevni boravak djece s pripadajućim sanitarijama, polivalentna dvorana, kuhinja, soba za sastanke, spremišta, praonica i hodnici. Uz vrtić je uređeno dvorište, koje je dijelom posuto krupnim pijeskom, a dijelom zasađeno travom, te su postavljene sprave za igru.

PV Tinjan koji se nalazi u sklopu tamošnje osnovne škole obnovljen je 2006. godine, na način da se dvije sobe dnevnog boravka s pripadajućim sanitarnim čvorom i garderobom, ukupne površine od oko 100m2,  koriste za jednu skupinu djece mješovitog uzrasta. Ove pedagoške godine prostor CMOK-a je preuređen i adaptiran  kako bi udovoljavao pedagoškim standardima te su ostvareni uvjeti za provođenje cjelodnevnog programa u novouređenom prostoru čime su osigurane dvije cjelodnevne odgojne skupine u PV Tinjan. Djeca koriste dvorište, sportsku dvoranu i sportske terene u sklopu osnovne škole. Ostvarena je suradnja s osnovnom školom u vezi pripreme toplog obroka.
 

RADNO VRIJEME VRTIĆA

MATIČNI VRTIĆ PAZIN – 6,30 – 16,30

U periodu od 6,30 do 7,00 (7,30) organizirano je tzv. jutarnje dežurstvo, a od 15,30 do 16,30 tzv. popodnevno dežurstvo. Za vrijeme dežurstava djeca ne borave u sobama svojih odgojnih skupina, već u sobama dežurnih grupa. Obavijest o dežurnim grupama za tekući tjedan možete naći na oglasnoj ploči vaše odgojne skupine.

PODRUČNI VRTIĆI – CJELODNEVNI PROGRAM – 6,30 – 15,30

Ukoliko postoji potreba za veći broj roditelja u skupini da se produži radno vrijeme vrtića o tome odlučuje ravnateljica nakon provedene ankete među svim roditeljima određenog vrtića.

POLUDNEVNI PROGRAM (SV. PETAR U ŠUMI) – 9,00 – 15,00

 

FINANCIRANJE

Osnivač i  vlasnik Vrtića je Grad Pazin. Vrtić se financira iz gradskog i općinskih proračuna (65-70%) te iz roditeljskih uplata (30-35%). Ekonomska cijena vrtića je oko 1800 kn mjesečno po djetetu za cjelodnevni program.  Cijenu vrtića određuje Gradonačelnik, a za pedagošku 2019./2020. godinu cijena za cjelodnevni program jaslica je 680,00 kuna, cjelodnevni program vrtića je 650,00 kuna, a  za poludnevni program za Područni vrtić u Svetom Petru u Šumi je 538,00 kuna. Iz roditeljskih uplata podmiruju se troškovi za prehranu djeteta i režijski troškovi, a ostatak (za plaće i druga prava djelatnika te održavanje i opremanje Vrtića) podmiruje Grad odnosno Općina na području koje je vrtić.

Vrtić se plaća mjesečno. Roditelji plaćaju akontaciju, tj. moraju podmiriti uplatu do 22. u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko dijete izostaje više od tri dana, uz potvrdu liječnika, od četvrtog dana odbija mu se 50% dnevne cijene Vrtića. Iznos uplate umanjuje se u računu za sljedeći mjesec. Izostanci od 1, 2 ili 3 dana ne umanjuju cijenu Vrtića. Ukoliko je roditelj na godišnjem odmoru, uz potvrdu poduzeća, odbija se 50% dnevne cijene vrtića, za sve dane godišnjeg odmora roditelja. Za dane kad je vrtić zatvoren (državni praznici, mali broj polaznika, vremenske nepogode,…) odbija se 100% dnevne cijene vrtića. Tijekom srpnja i kolovoza korisnici usluga čija djeca u tim mjesecima ne polaze Vrtić plaćaju 30% cijene usluga (osim za djecu koja u jesen kreću u školu).

Umanjenja mjesečne uplate moguća su za sljedeće kategorije korisnika:

  • Ukoliko dvoje djece iz iste obitelji pohađa vrtić, cijena vrtića za drugo dijete u obitelji umanjuje se za 25%.
  • Samohranim roditeljima se mjesečna cijena vrtića umanjuje za 30%.
  • Roditelji djece s teškoćama u razvoju plaćaju 25% ukupne cijene vrtića.
  • Roditelji s područja Grada Pazina za treće dijete u obitelji plaćaju 25% ukupne mjesečne cijene vrtića.