Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 18. a  Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)  službenicom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin imenovana je Gabrijela Krizmanić, tajnica

e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr.

kontakt: 052/622-519, 091/6200-472

Izvještaj Agenciji o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Svi zaposlenici Vrtića dužni su čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje doznaju u obavljanju svojih poslova. 

 

Ispitanici imaju pravo na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka o čemu trebaju podnijeti Zahtjev.

Zahtjev_za_izmjenu osobnih podataka

Zahtjev_za izdavanje potvrde o osobnim podacima/uvid u osobne podatke

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 19,rujna 2018.

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka,