Zakon o PNPI

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13., 85/15. i 69/22.) i Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 85/15.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

 

Službenica za informiranje:

Doris Velan, ravnateljica
Prolaz O. Keršovanija 1
52000 Pazin

ravnateljica@vrtic-olgaban-pazin.hr, info@vrtic-olgaban-pazin.hr

Obrazac: Zahtjev-za-pristup-informacijama

podnosi se:

  • pisanim putem:        
  1. na poštansku adresu Vrtića:

           Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin

      2.  putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: info@vrtic-olgaban-pazin.hr

  • usmenim putem:
  1. osobno na zapisnik u službenim prostorijama (Tajništvu) Dječjeg vrtića uz prethodnu najavu telefonom na slijedeći broj: 052/622519

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

 

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22.)  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja :

Godišnje_izvješće za 2023. dostavljeno 11. siječnja 2024.

Godišnje izvješće za 2022.g., dostavljeno 18. siječnja 2023.

Godišnje izvješće za  2021.

Godišnje izvješće za 2020

Godisnje_izvjesce, 2019, PDF

Godisnje_izvjesce, za 2018

Godisnje_izvjesce, za 2018