Donacije/bespovratna sredstva

Obavijest o dodijeljenim sredstvima

Na temelju Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekta u 2019. prema programu ulaganja u zajednicu KLASA: 302-02/19-01//2, URBROJ538-08-1-2/321-19-4 od 24.listopada 2019.   Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije donijelo je Odluku o odabiru KLASA: 302-02/1901/2; URBROJ: 538-08-1/263-19-15 od 29.studenoga 2019. (dalje: Odluka o odabiru).

Odlukom o odabiru dodijeljena su Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin sredstva u iznosu od 50.000 kn za projekt tekućeg i investicijskog održavanja u 2019.g.

Pazin, 31.prosinca 2019.