Djelatnici

Djelatnici Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

 

djelatnici01RAVNATELJICA: Doris Velan 

 

STRUČNI SURADNICI:

PSIHOLOGINJA: Gordana Trošt-Lanča

PEDAGOGINJA:

PEDAGOGINJA: Dajana Kuzma Širol/ Tina Fabijančić

LOGOPEDINJA: Svjetlana Tončetić-Bogović

SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Jasmina Jelenić

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Marija Dagostin

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Katarina Huber Dobranović

 

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina Zujalice

Lucija Jedrejčić i Amadea Družetić

 

Odgojna skupina Iskrice

Dina Brajković i Irena Debeljuh-Baf

 

Odgojna skupina Listići

Dorina Brljafa i Dragica Dermit

 

Odgojna skupina Mravići

Romana Gregorović i Veronika Turk

 

Odgojna skupina Leptirići

Nevina Milotić i Radenka Širol

 

Odgojna skupina Cvjetići

Ivana Antić i Emina Putinja

 

Odgojna skupina Krijesnice

Tina Zajc i Lorena Matković

 

 

djelatnici03Odgojna jaslička skupina Prstići

Branka FFoško i Vesna Opašić

 

Odgojna jaslička skupina Sovice

Viktorija Paškvalić i Paula Zović

 

Odgojna jaslička skupina Pačići

Nives Ružić i Dragica Brozan

 

Odgojna jaslička skupina Zvjezdice

Maja Mišon i Sanda Bartolić

 

Odgojna skupina Hihotići

Patricia Putinja i Dajana Salopek Aničić

 

Odgojna skupina Mići Meštri

Eva Paladin i Katarina Lukež

 

Odgojna skupina Bubamarci

Gordana Žufić i Alberta Daus

 

Odgojna skupina Tintilinići

Renata Demark i Marija Ćus

     

Odgojne skupine u Tinjanu

Iglice – Tatjana Družetić i Voglja Hodžaj

Cmok – Helena Koraca i Sandra Vlahov

Žabice – Marina Legović i Katarina Udović

Točkice (jaslice) – Renata Smolica i Monika Mališa

 

djelatnici04Odgojna skupina u Motovunu

Anika Fabris i Melita Kotiga

 

Odgojne skupine u Karojbi

Brboškule -Marijana Medica i Stefani Milohanić

Zvončići – Jugoslava Šantov Učkar, Ivana Ivetac 

 

Odgojna skupina Pčelice – u Lupoglavu

Matea Debeljuh i Vanessa Šujević

 

Odgojne skupine u Cerovlju

Frndalići – Ivana Brdar i Branka Kuna 

Zvrki – Alberta Daus i Marta Šestan

 

Odgojne skupine  u Gračišću

Vjeverice – Viktorija Paškvalić i Silvia Grubiša

Žirafice – Tereza Runko Stojšić i Tajana Pavlek

 

Odgojna skupina u Sv. Petru u Šumi

Zebrice – Nina Petretić i Emilija Maurović

Zečići –  Isabella Matić i Martina Košeto Kišić 

 

UPRAVNO, RAČUNOVODSTVENO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Gabrijela Krizmanić

RAČUNOVOTKINJA: Ornela Radolović

MAT. KNJIGOVOĐA (obračun uplata za djecu): Darinka Tomišić

ADMIN. RAČUN.: Katija Belac

DOMAR – EKONOM: Željko Matić

DOMAR – LOŽAČ: Vladimir Finderle

 

djelatnici022

KUHAR/ICE:

Lucija Fabijan

Lučila Mikleuš

Loreta Krnjus

Marija Roce

Mirjana Velenderić (Cerovlje)

Livija Ujčić (PV u Gračišću)

Smiljana Lukšić (PV uTinjanu)

Ljiljana Banko-Zović, pom.kuh. u Tinjanu

Nikolina Šuperina Dujanić (PV u Lupoglavu)

Zorica Jakus (PV u Sv. Petru u Šumi)

Antonella Bellini (PV u Motovunu)

Marin Pavat (PV u Karojbi)

 

SPREMAČICE:

Gabrijela Belić

Vesna Fabijan

Loreta Krnjus

Nadija Buršić

Mirjana Erik

Sanja Ivančić Baf

Jasna Vretenar

Lucija Golčić

 

Gabrijela Paladin (PV u Motovunu)

Mateja Čohilj Jakus (PV Tinjan)

Sabina Milohanić (PV u  Tinjanu)

Mirjana Šajina (PV u  Sv. Petru u Šumi)

Vesna Bašić (PV u Cerovlju)

Loreta Širol i Danijela Gubić (PV u Gračišću)

Danijela Radoslav (PV u Karojbi)

Sanja Ribarić (PV u Lupoglavu)