Djelatnici

Djelatnici Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

 

djelatnici01RAVNATELJICA: Vesna Rusijan 

 

STRUČNI SURADNICI:

PSIHOLOGINJA: Gordana Trošt-Lanča

PEDAGOGINJA: Doris Velan

PEDAGOGINJA: Dajana Kuzma

LOGOPEDINJA: Svjetlana Tončetić-Bogović

SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Jasmina Jelenić

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Marija Dagostin

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Katarina Huber Dobranović

 

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina Zujalice

Marija Ćus i Mirjana Gulja

 

Odgojna skupina Iskrice

Mirjana Guštin i Irena Debeljuh-Baf

 

Odgojna skupina Listići

Dorina Brljafa i Dragica Dermit

 

Odgojna skupina Mravići

Romana Gregorović i Lucija Jedrejčić

 

Odgojna skupina Leptirići

Nevina Milotić i Radenka Širol

 

Odgojna skupina Cvjetići

Rita Ujčić i Emina Putinja

 

Odgojna skupina Krijesnice

Tina Zajc i Lorena Matković

 

 

djelatnici03Odgojna jaslička skupina Prstići

Katarina Bartolić Močibob i Vesna Opašić

 

Odgojna jaslička skupina Sovice

Antonela Bašić i Paula Zović

 

Odgojna jaslička skupina Pačići

Nives Ružić i Dragica Brozan

 

Odgojna jaslička skupina Zvjezdice

Amelia Lušetić i Sanda Bartolić

 

Odgojna skupina Hihotići

Patricia Putinja i Dajana Salopek Aničić

 

Odgojna skupina Mići Meštri

Eva Paladin i Katarina Lukež

 

Odgojna skupina Bubamarci

Gordana Žufić, Nina Paladin i Nevenka Radanović

 

Odgojna skupina Tintilinići

Renata Demark i Mirna Križmanić

     

Odgojne skupine u Tinjanu

Iglice – Ivana Ivančić i Voglja Hodžaj

Cmok – Helena Koraca i Sandra Vlahov

Žabice – Marina Legović i Katarina Udović

Točkice (jaslice) – Manuela Rabak i Monika Mališa

 

djelatnici04Odgojna skupina u Motovunu

Nora Bertoša i Melita Kotiga

 

Odgojne skupine u Karojbi

Brboškule -Tatjana Družetić i Dina Brajković

Zvončići – Jugoslava Šantov Učkar, Ivana Ivetac i  Amadea Družetić

 

Odgojna skupina Pčelice – u Lupoglavu

Dorjana Paladin i Larisa Vivoda

 

Odgojne skupine u Cerovlju

Frndalići – Ivana Brdar i Anamaria Ivančić

Zvrki – Alberta Daus i Anika Fabris

 

Odgojne skupine  u Gračišću

Vjeverice – Branka Foško i Silvia Grubiša

Žirafice – Tereza Runko Stojšić i Matea Šestan

 

Odgojna skupina u Sv. Petru u Šumi

Zebrice – Matea Debeljuh i Milica Kukić

Zečići –  Isabella Matić i Martina Košeto Kišić 

 

UPRAVNO, RAČUNOVODSTVENO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Gabrijela Krizmanić

RAČUNOVOTKINJA: Ingrid Dušić Kurelić

MAT. KNJIGOVOĐA (obračun uplata za djecu): Vladimir Rusac

ADMIN. RAČUN.: Darinka Tomišić/ Katija Belac

DOMAR – EKONOM: Željko Matić

DOMAR – LOŽAČ: Vladimir Finderle

 

djelatnici022

KUHAR/ICE:

Lucija Fabijan

Lučila Mikleuš

Livija Ujčić

Marija Roce

Mirjana Velenderić

Alen Bažon (PV u Gračišću)

Loreta Šestan (PV u Cerovlju)

Smiljana Lukšić (PV uTinjanu)

Ljiljana Banko-Zović, pom.kuh. u Tinjanu

Nikolina Šuperina Dujanić (PV u Lupoglavu)

Zorica Jakus (PV u Sv. Petru u Šumi)

Antonella Bellini (PV u Motovunu)

Marin Pavat (PV u Karojbi)

 

 

SPREMAČICE:

Sonja Hodžić

Hana Melkić/Gabrijela Belić

Vesna Fabijan

Loreta Krnjus

Tanja Kontić

Nadija Buršić

Mirjana Erik

Lucija Golčić

 

Gabrijela Paladin (PV u Motovunu)

Mateja Čohilj Jakus/ Sabina Milohanić (PV u  Tinjanu)

Nevena Mofardin

Danijela Gubić (PV u  Sv. Petru u Šumi)

Vesna Bašić (PV u Cerovlju)

Loreta Širol (PV u Gračišću)

Mirjana Bartolić (PV u Karojbi)

Sanja Ribarić (PV u Lupoglavu)