Djelatnici

Djelatnici Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

 

djelatnici01RAVNATELJICA: Vesna Rusijan 

 

STRUČNI SURADNICI:

PSIHOLOGINJA: Gordana Trošt-Lanča

ZDRAVSTVENA VODITELJICA: Marija Dagostin

PEDAGOGINJA: Maja Obućina

SOCIJALNA PEDAGOGINJA: Jasmina Jelenić

 

ODGAJATELJICE

Odgojna skupina Zujalice

Marija Ćus i Mirjana Gulja

 

Odgojna skupina Iskrice

Lorena Opašić i Mirjana Guštin

 

Odgojna skupina Listići

Dorina Brljafa i Dragica Dermit

 

Odgojna skupina Mravići

Romana Gregorović i Lucija Jedrejčić

 

Odgojna skupina Leptirići

Nevina Milotić i Radenka Širol

 

Odgojna skupina Cvjetići

Rita Ujčić i Emina Putinja

 

Odgojna skupina Krijesnice

Tina Zajc i Lorena Matković

 

 

djelatnici03Odgojna jaslička skupina Prstići

Katarina Bartolić Močibob i Vesna Opašić

 

Odgojna jaslička skupina Sovice

Jelena Majcan i Antonela Bašić

 

Odgojna jaslička skupina Pačići

Nives Ružić i Dragica Brozan

 

Odgojna jaslička skupina Zvjezdice

Amelia Lušetić i Sanda Bartolić

 

Odgojna skupina Hihotići

Patricia Putinja i Dajana Salopek Aničić

 

Odgojna skupina Mići Meštri

Silvia Grubiša i Tajana Zaharija

 

Odgojna skupina Bubamarci

Gordana Žufić i Nina Paladin

 

Odgojna skupina Tintilinići

Renata Demark i Mirna Križmanić

     

Odgojne skupine u Tinjanu

Iglice – Nevenka Radanović i Ivana Ivančić

Cmok – Helena Koraca i Sandra Vlahov

 

djelatnici04Odgojna skupina u Motovunu

Nora Bertoša i Melita Kotiga

 

Odgojne skupine u Karojbi

Brboškule -Tatjana Družetić i Dina Brajković

Zvončići – Jugoslava Šantov Učkar i Ivana Ivetac

 

Odgojna skupina Pčelice – u Lupoglavu

Eda Uljanić i Dorjana Paladin

 

Odgojna skupina Frndalići – u Cerovlju

Alberta Daus i Ivana Brdar

 

Odgojna skupina Grozdići – u Gračišću

Branka Foško i Kristina Čule

 

Odgojna skupina u Sv. Petru u Šumi

Zebrice: Petra Matković i Matea Debeljuh

Zečići: Gordana Vujčić i Mikela Jakus 

 

UPRAVNO, RAČUNOVODSTVENO I TEHNIČKO OSOBLJE

TAJNICA: Gabrijela Krizmanić

RAČUNOVOTKINJA: Ingrid Dušić Kurelić

MAT. KNJIGOVOĐA (obračun uplata za djecu): Vladimir Rusac

ADMIN. RAČUN.: Darinka Tomišić

DOMAR – EKONOM: Željko Matić

DOMAR – LOŽAČ: Vladimir Finderle

 

djelatnici022

KUHAR/ICE:

Lucija Fabijan

Livija Ujčić

Marija Roce

Mirjana Velenderić

Alen Bažon (PV u Gračišću)

Loreta Šestan (PV u Cerovlju)

Smiljana Lukšić (PV uTinjanu)

Lučila Mikleuš (PV u Lupoglavu)

Zorica Jakus (PV u Sv. Petru u Šumi)

Antonella Bellini (PV u Motovunu)

Marin Pavat (PV u Karojbi)

 

 

SPREMAČICE:

Sonja Hodžić

Hana Melkić/ Vesna Fabijan

Tanja Kontić

Nadija Buršić

Mirjana Erik

Danijela Gubić

Ilda Bertoša

Gabrijela Paladin (PV u Motovunu)

Mateja Čohilj Jakus/ (PV u  Tinjanu)

Loreta Krnjus (PV u  Sv. Petru u Šumi/Pazin)

Vesna Bašić (PV u Cerovlju)

Loreta Širol (PV u Gračišću)

Mirjana Bartolić (PV u Karojbi)

Sanja Ribarić (PV u Lupoglavu)