ERASMUS+

Vrtić dobio ERASMUS+ KA120 akreditaciju za razdoblje od 2024.-2027. godine

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin dobitnik je KA120-SCH ERASMUS+ akreditacije koja vrijedi do 2027. godine. Zahvaljujući akreditaciji djelatnici vrtića moći će sudjelovati u ERASMUS+ mobilnostima unutar zemalja Europe, što uključuje praćenja rada, tečajeve i osposobljavanja. Navedene mobilnosti omogućit će daljnje unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja djelatnika te jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja u našem vrtiću. Djelatnice će nakon provedenih mobilnosti diseminirati novostečena znanja ostalim djelatnicima vrtića kao i u prethodnim ERASMUS+ projektima.

Mobilnosti za cilj imaju:

  • Uspostavu dobre organizacijske klime i jačanje psihološke otpornosti djelatnika kao element očuvanja mentalnog zdravlja
  • Usvojene specifične vještine svih stručnih djelatnika i upotreba digitalnih alata u svakodnevnom radu
  • Podignuti razinu ekološke svijesti djelatnika i korisnika te razumijevanje koncepata održivog razvoja i odgoja za okoliš
  • Podignuti razinu osviještenosti djelatnika i korisnika o zajedničkoj europskoj kulturnoj baštini

Kroz četiri godine trajanja projekta, u mobilnosti će sudjelovati 50-tak djelatnika, a u svaku od njih bit će uključene djelatnice s manje mogućnosti. Prilikom odabira načina prijevoza uzimat će se u obzir ekološka održivost te će zeleno putovanje biti prioritetno kad god to bude moguće. Zahvaljujući mobilnostima, djelatnici će svoje digitalne vještine koristiti na različite načine u svom radu, a njima će i predstavljati vrtić široj zajednici.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Pazinski vrtić uključen u ERASMUS+ KA2 projekt “U šumi kao u učionici”

Sljedećih će 15 mjeseci Dječji vrtić „Olga Ban“ biti dio (i partner) projekta „U šumi kao u učionici“. Vodeći je partner Modelna šuma Istra, a u projekt su uključeni i Šumarski institut iz Ljubljane, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ te Pučko otvoreno učilište iz Gospića.

Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+ Mala partnerstva u školskoj edukaciji, i to u iznosu od 60 000 eura. Jedan je od samo dva prihvaćena projekta od njih 38, a dobio je gotovo maksimalni broj bodova.

Projektu je za cilj istaknuti važnost šumske pedagogije i edukacije na otvorenom, te naglasiti njihov doprinos cjelovitom razvoju djece. Projektom je planirano to ostvariti kroz senzibiliziranje i educiranje odgojno-obrazovnih djelatnika Istre i Like o šumskoj pedagogiji te njezinim metodama.

„Projektom nastojimo odgajatelje i učitelje razredne nastave s područja Istre i Like praktično osposobiti za rad s djecom po metodologiji i načelima šumske pedagogije. Stvaramo jezgru buduće mreže šumskih pedagoga u Republici Hrvatskoj, ali i osnažujemo međunarodnu suradnju šumskih pedagoga. Opipljiv rezultat projekta biti će edukativni materijal u obliku e-knjige namijenjen edukatorima šumske pedagogije kao sredstvo (alat) za planiranje rada s djecom“, navodi Ana Fornažar voditeljica projekta i predsjednica Modelne šume Istra.