ERASMUS+

Vrtić dobio ERASMUS+ KA120 akreditaciju za razdoblje od 2024.-2027. godine

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin dobitnik je KA120-SCH ERASMUS+ akreditacije koja vrijedi do 2027. godine. Zahvaljujući akreditaciji djelatnici vrtića moći će sudjelovati u ERASMUS+ mobilnostima unutar zemalja Europe, što uključuje praćenja rada, tečajeve i osposobljavanja. Navedene mobilnosti omogućit će daljnje unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja djelatnika te jačanje europske dimenzije odgoja i obrazovanja u našem vrtiću. Djelatnice će nakon provedenih mobilnosti diseminirati novostečena znanja ostalim djelatnicima vrtića kao i u prethodnim ERASMUS+ projektima.

Mobilnosti za cilj imaju:

  • Uspostavu dobre organizacijske klime i jačanje psihološke otpornosti djelatnika kao element očuvanja mentalnog zdravlja
  • Usvojene specifične vještine svih stručnih djelatnika i upotreba digitalnih alata u svakodnevnom radu
  • Podignuti razinu ekološke svijesti djelatnika i korisnika te razumijevanje koncepata održivog razvoja i odgoja za okoliš
  • Podignuti razinu osviještenosti djelatnika i korisnika o zajedničkoj europskoj kulturnoj baštini

Kroz četiri godine trajanja projekta, u mobilnosti će sudjelovati 50-tak djelatnika, a u svaku od njih bit će uključene djelatnice s manje mogućnosti. Prilikom odabira načina prijevoza uzimat će se u obzir ekološka održivost te će zeleno putovanje biti prioritetno kad god to bude moguće. Zahvaljujući mobilnostima, djelatnici će svoje digitalne vještine koristiti na različite načine u svom radu, a njima će i predstavljati vrtić široj zajednici.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Pazinski vrtić uključen u ERASMUS+ KA2 projekt “U šumi kao u učionici”

Sljedećih će 15 mjeseci Dječji vrtić „Olga Ban“ biti dio (i partner) projekta „U šumi kao u učionici“. Vodeći je partner Modelna šuma Istra, a u projekt su uključeni i Šumarski institut iz Ljubljane, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ te Pučko otvoreno učilište iz Gospića.

Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+ Mala partnerstva u školskoj edukaciji, i to u iznosu od 60 000 eura. Jedan je od samo dva prihvaćena projekta od njih 38, a dobio je gotovo maksimalni broj bodova.

Projektu je za cilj istaknuti važnost šumske pedagogije i edukacije na otvorenom, te naglasiti njihov doprinos cjelovitom razvoju djece. Projektom je planirano to ostvariti kroz senzibiliziranje i educiranje odgojno-obrazovnih djelatnika Istre i Like o šumskoj pedagogiji te njezinim metodama.

„Projektom nastojimo odgajatelje i učitelje razredne nastave s područja Istre i Like praktično osposobiti za rad s djecom po metodologiji i načelima šumske pedagogije. Stvaramo jezgru buduće mreže šumskih pedagoga u Republici Hrvatskoj, ali i osnažujemo međunarodnu suradnju šumskih pedagoga. Opipljiv rezultat projekta biti će edukativni materijal u obliku e-knjige namijenjen edukatorima šumske pedagogije kao sredstvo (alat) za planiranje rada s djecom“, navodi Ana Fornažar voditeljica projekta i predsjednica Modelne šume Istra.

VRTIĆU ODOBREN NOVI KA122 ERASMUS + PROJEKT

 

Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobren je novi KA122-SCH projekt pod nazivom Jačanje ustanove i pojedinca za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja.

Projekt traje 16 mjeseci, od 20.06.2022. do 19.10.2023., a usmjeren na jačanje ustanove i pojedinca za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja kroz 12 mobilnosti, stručna osposobljavanja u Europi.

Ciljevi projekta su:

  • jačati stručne pedagoške vještine i podignuti kapaciteti za kritičko promišljanje te implementaciju inovativnih elemenata i dobrih praksi u odgojno-obrazovnom radu ustanove
  • jačati psihološku otpornost i otvorenost za stjecanje i primjenu novih iskustva i znanja djelatnica
  • jačati komunikacijske i digitalne kompetencije djelatnica za sudjelovanje u europskom prostoru odgoja i obrazovanja.

Odgojiteljice i stručne suradnice dječjeg vrtića Pazin ciljeve će ostvarivati kroz 3 aktivnosti praćenja rada (job shadowing). Posjetiti će Dječji vrtić „Najdihojca“ u Ljubljani, Predškolsku ustanovu „Naša Radost“ u Subotici i Dječji vrtić Principe Valiente u Valenciji. To su sve vrtići s kojima vrtić već ima ostvarenu suradnju i koji su bili na praćenju rada kod nas.

Osim praćenja rada, djelatnice vrtića će otići i na 9 stručnih osposobljavanja u trajanju od 5 do 7 dana, a koji će se odvijati u Reykjaviku, Amsterdamu, Reggio Emiliji, Firenzi, Barceloni, Palermu, Pragu i na Tenerfima gdje će se naše odgojiteljice educirati o „outdoor i mindfulness“ aktivnostima za rad s djecom, korištenju foto i video tehnologije u radu s djecom, radu s djecom iz autističnog spektra, poticanju jezičnih vještina kod djece, o igrama za cjeloviti razvoj djeteta, o dobrobiti odgajatelja za dobrobit djece, upravljanju emocijama i emocionalnoj inteligenciji te o upravljanju stresom i izbjegavanju „burnout-a“. Sve će naučeno prenositi na ostale odgojno-obrazovne djelatnice u vrtiću kroz interna stručna usavršavanja (radionice, zajednice učenja), ukratko će predstaviti stečena znanja i iskustva na odgojiteljskom vijeću, web stranici vrtića te kroz pisanje stručnih radova. Svaki sudionik će upotpuniti i Europski kovčežić, mobilno didaktičko sredstvo koje služi za upoznavanje zemalja koje su posjetili. Svaki sudionik koji posjeti pojedinu zemlju donijeti će razglednicu, mapu i/ili neki mali suvenir te osmisliti jednu ili više didaktičkih igara kako bi kroz igru, djeca upoznavala neka osnovna obilježja tih zemalja i razvijala svjesnost da živimo u Europi. Sklapat će i nove e-Twinning projekte s drugim vrtićima u Europi, obogaćivati odgojno-obrazovni rad novim sadržajima i aktivnostima.

Osim konkretnih kompetencija koje će djelatnice steći na edukaciji razvijati će i svoje digitalne i komunikacijske kompetencije, posebice komunikaciju na stranom jeziku. Također, širiti će osobne granice i vidike, graditi pozitivne odnose i veze s kolegicama iz svog vrtića, ali i iz drugih zemalja.

Erasmus+ projekti općenito pridonose razvoju profesionalnih vještina, ali i unapređenju osobnog rasta i razvoja. Smatramo da će dječji vrtića „Olga Ban“ Pazin ovim projektom povećati svoju internacionalizaciju, otvorenost prema van te jačati svoje kapacitete za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja kroz buduće Erasmus+ i druge projekte.

Više informacija o realizaciji možete naći pod AKTIVNOSTI: https://vrtic-olgaban-pazin.hr/aktivnostiprojekti/