Zvrki i Frndalići na manifestaciji “Supci pud mavricun”

Skupine područnog vrtića Pazinski Novaki Zvrki i Frndalići sudjelovali su u nedjelju, 28.04.2024. na manifestaciji “Supci pud mavricun” na prekrasnoj, suncem okupanoj Grimaldi. Publici su pokazali svoje pjevačke i sviračke vještine na šuškalicama koje su sami izradili i ukrasili, a koje su naučili u dvije radionice s Goranom i Myriam iz udruge TradInEtno. Pjesmom “Tri bote sedan” zaslužili su veliki pljesak. Znate da je bilo dobro kad su djeca po završetku nastupa govorila: “Baš smo bili super! Baš smo rasturili!”

Manifestacija Hoditi i zdravi biti

U petak, 19. travnja 2024. godine, vrtić je sudjelovao u manifestaciji „Hoditi i zdravi biti“. Manifestacija za svrhu ima osvješćivanje stanovništva o važnosti kretanja s ciljem očuvanja zdravlja, a time i prevenciju bolesti. Prvi se puta održala u Puli, 2014. godine, a već je sljedeće preuzeta od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i proširena na sedam istarskih gradova, u koje spada i Pazin.

Djeca su se prije samog pješačenja dobro razgibala na igralištu pored osnovne škole u Pazinu, uz ŠKR Vita i Pazinske sprintiće te zabavnu glazbu. Nakon zagrijavanja, djeca su se podijelila na vrtićarce i jasličare te ovisno o tome krenuli svaki svojim rutama.

Fotografije govore više od riječi o tome koliko je dan bio zanimljiv i zabavan!

UPISI U VRTIĆ 23.-30.4.2024.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 26. ožujka 2024.,  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2024.-2025. GODINU U DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis od  23. travnja 2024. do 30. travnja 2024.

putem aplikacije na poveznici: https://prijava.vrtic-olgaban-pazin.hr

 1. VRSTE PROGRAMA KOJI RODITELJI MOGU PRIJAVITI:

Cjelodnevni predškolski (vrtićki) program u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima  u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Cjelodnevni rani odgoj (jaslički) u Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Gračišću i Tinjanu

 1. DOBNI UVJET UPISA

Uvjet uzrasta za upis u predškolski (vrtićki) program ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju tri godine života.

Uvjet uzrasta za upis u program ranog odgoja (jaslički program) ispunjavaju djeca koja do 31. 8. 2024. navršavaju jednu godinu života.

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(Napomena: potrebnu dokumentaciju možete preuzeti putem e-građana, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju ili dokumentaciju u papirnatom obliku možete skenirati, pohraniti u računalo i učitati u aplikaciju)

Obvezna dokumentacija:

 1. Zahtjev za upis djeteta (ispunjava se direktno u aplikaciji)
 2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću, na mrežnim stranicama Vrtića ili u aplikaciji)
 3. Zapis iz matične knjige rođenih za dijete
 4. Dokaz o prebivalištu ili boravištu djeteta (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu djeteta – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 5. Dokaz o prebivalištu ili boravištu roditelja (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu roditelja – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (potvrda izabranog pedijatra, obiteljskog liječnika ili specijaliste – datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine na dan 31. 8. 2024.
 8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u razvoju
 9. Ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu posjedujete).

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. dokaz o radnom statusu roditelja: elektronički zapis zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta ili jednakovrijedna isprava nadležnog tijela ili jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu ili potvrda o redovnom školovanju roditelja (datum izdavanja ne stariji od 15. 4. 2024.)
 2. dokaz da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji
 3. dokaz nadležnog tijela o samohranosti roditelja
 4. dokaz da je dijete ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj
 5. potvrda nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili drugi dokaz da roditelj prima zajamčenu minimalnu naknadu
 6. potvrda nadležnog tijela da je roditelj osoba s invaliditetom upisana u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 7. dokaz nadležnog tijela da je roditelj invalid Domovinskog rata
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 9. za djecu iz obitelji s troje ili više djece: izvatci rođenih za ostalu djecu koja žive u istoj obitelji
 10. potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o primanju doplatka za djecu
 11. druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu u slučaju izvanrednih okolnosti.
 1. PREDNOST PRI UPISU

Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Matični vrtić u Pazinu ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pazina. Pravo na sufinanciranje boravka i prednost pri upisu u Područni vrtić ostvaruje se ako dijete i jedan od roditelja imaju prebivalište ili boravište na području Općine u kojoj djeluje Područni vrtić

Djeca koja nisu državljani Republike Hrvatske, a imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka na području rada Vrtića, imaju pravo sufinanciranja boravka i prednosti pri upisu na isti način kao i djeca koja su državljani Republike Hrvatske. Za djecu, raseljene osobe iz Ukrajine, koja se, sukladno Direktivi Europske unije o privremenoj zaštiti, nalaze pod privremenom zaštitom preduvjet za upis je potvrda MUP-a kojom se potvrđuje status osobe pod međunarodnom i privremenom zaštitom.

Djeca koja imaju prijavljeno boravište na području rada Vrtića u koji se upisuju, mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine, a djeca koja imaju prijavljeno  prebivalište ili boravište izvan rada Vrtića mogu se upisati na rok do kraja pedagoške godine ukoliko ostane slobodnih mjesta sukladno Pravilniku mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.) (dalje: Pravilnik)

 1. BODOVANJE

Privremena rang lista sastavlja se na način da se svakom djetetu za koje je podnesen Zahtjev za upis određuje odgovarajući broj bodova propisanih Pravilnikom.

 1. OBJAVA PRIVREMENE RANG LISTE

Privremena rang lista bit će objavljena na internetskoj stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Vrtića 29. svibnja 2024.

 1. OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Roditelji mogu dijete prijaviti za najviše tri izbora upisa. Ukoliko dijete ne ostvari prednost pri upisu za prvi izbor automatski se boduje za drugi, odnosno treći prijavljeni izbor. Djeca ostvaruju pravo upisa samo po jednoj privremenoj rang listi  koja je po izboru roditelju prioritetnija.

Prilikom predaje Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za objavu podataka.

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnice vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 14 sati ili mailom: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem aplikacije mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnice Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem aplikacije.   

                                                                               DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UPISA U PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

3. travnja 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21., 7/22. – pročišćeni tekst i 53/22.) i članka 6. stavak 1. i 2.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  21. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. donosi Odluku o pokretanju postupka upisa u 2024./2025. godinu

Odluka o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2024./2025. godinu

Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se od 23. travnja 2024. do 30. travnja 2024. godine putem aplikacije na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.

Oglas za upis objavit će se najkasnije 15. travnja 2024. g. na internetskim stranicama i oglasnim mjestima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i na internetskim stranicama Osnivača Grada Pazina. 

Oglasom za upis propisat će se vrijeme i način provođenja upisa, popis potrebne dokumentacije, način ostvarivanja prednosti, te datum i mjesto objave Privremene rang liste.

12. Stručni skup predškolskih ustanova Istarske županije

20. ožujka, 2024.g. u Puli je održan  12. Stručni skup predškolskih ustanova Istarske županije u organizaciji Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti, Dječjim vrtićem Pula te Dječjim vrtićem Neven iz Rovinja.

Na skupu su se obrađivale teme poput zdravstvenog stanja djece u Istarskoj županiji,  prijelaza iz dječjeg vrtića u osnovnu školu, važnosti tjelesne aktivnosti, higijene i igre te osiguranja kvalitete u ranom i predškolskom odgoju. Našu su ustanovu predstavljale odgojiteljice Sandra Vlahov i Paula Zović sa temom Razvoj vještina opismenjavanja djece predškolske dobi te ravnateljica Doris Velan i psihologinja Gordana Trošt-Lanča sa temom Erasmus+ projekti u funkciji osiguranja kvalitete u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.