Obavijest o dodjeli financijskih sredstava

 

Temeljem  Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekta u 2019. prema programu ulaganja u zajednicu KLASA: 302-02/19-01/2, URBROJ: 538-08-1-2/321-19-4 od 24.listopada 2019.   Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije donijelo je Odluku o odabiru KLASA: 302-02/1901/2; URBROJ: 538-08-1/263-19-15 od 29. studenoga 2019. (dalje: Odluka o odabiru).

Odlukom o odabiru dodijeljena su Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin sredstva u iznosu od 50.000 kn za projekt tekućeg i investicijskog održavanja u 2019.g.

OKRUGLI STOL “SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI” I PREDSTAVLJANJE KALENDARA ZA 2020. GODINU

Poštovane, poštovani,

 

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na

okrugli stol „SVI RAZLIČITI-SVI VAŽNI“

i predstavljanje vrtićkog kalendara za 2020. godinu

 

koji će se održati u srijedu 18.12.2019. u velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin s početkom u 13,00 sati.

Okrugli stol organizira se u sklopu Erasmus + projekta „Svi različiti – svi važni“ koji se provodi u našoj ustanovi od rujna 2018. godine do kraja ove godine. Na njemu ćemo osim kratkog prikaza projekta predstaviti mobilnosti realizirane u sklopu projekta te rezultate provedenih aktivnosti: postignute promjene u radu, tematske letke i kalendar Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2020. godinu.

 

Okvirni program okruglog stola i predstavljanja vrtićkog kalendara nalazi se u ovdje.

 

Radujemo se vašem dolasku!

UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE

Sukladno članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl.novine Grada Pazina 15/15.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.), na 14. sjednici održanoj 4.studenoga 2019. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku za upis djece u Program predškole za pedagošku godinu 2019./2020. 

Više informacija možete pronaći u kategoriji UPISI.

ERASMUS+ PROJEKT: IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI!

U pedagoškoj godini 2019./2020. započinjemo s provedbom Erasmus+ projekta „Iznutra prema van krenimo svi!“ koji je financiran u iznosu od 18 231 EUR.  Planirano je šest različitih mobilnosti za devet djelatnika. U projekt je uvrštena aktivnosti job shadowing u sklopu koje će dvije odgajateljice boraviti u partnerskom vrtiću iz Ljubljane s ciljem promatranja neposrednog rada različitih programa koje vrtić nudi. Suradnja sa slovenskim vrtićem razvila se tijekom prvog Erasmus+ projekta “Svi različiti – svi važni”, a oba projekta se međusobno nadovezuju i nadopunjuju te su planirana u skladu s Europskim razvojnim planom ustanove.

Težimo konstantno pratiti nove trendove u području ranog odgoja i obrazovanja te korisnicima nuditi raznolike i kvalitetne programe. Jedan od dugoročnih ciljeva ustanove je uvesti u rad elemente različitih pedagoških koncepcija, projektom se  nastavlja raditi na toj bitnoj zadaći kroz tečajeve iz područja alternativnih pedagoških koncepcija i outdoor education koncepta te kroz aktivnost u partnerskom vrtiću. U sklopu projekta osnažit će se i glazbene kompetencije odgajatelja te će se povećati kvaliteta rada i uvoditi inovacije na području glazbenih aktivnosti s djecom.

U ustanovi je prepoznata i potreba radnika za stjecanjem alata za osobni razvoj i prevenciju stresa. Svjesni važnosti svih radnika ustanove za stvaranje ozračja i kulture ustanove u aktivnost rada na osobnom razvoju uključit će se i administrativno, tehničko i pomoćno osoblje što je jedna od novina u našoj ustanovi. Stručne suradnice vrtića sudjelovanjem na tečajevima osnažiti će vlastite interpersonalne i intrapersonalne kompetencije te dobiti dodatna stručna znanja i potporu kroz razmjenu iskustava čime će potaknuti planirane promjene. Nakon sudjelovanja na svim planiranim mobilnostima, sudionici će novostečene kompetencije primjenjivati u vlastitom radu, prenosit će stečena znanja ostalim djelatnicima vrtića i roditeljima što će posredno utjecati na povećanje kvalitete rada s djecom. Aktivnosti projekta usmjerene su na osobni i profesionalni razvoj, unaprjeđenje kurikuluma te razvoj europske dimenzije obrazovanja. Navedenim aktivnostima ostvarit će se dugoročni cilj projekta, a to je implementacija rezultata projekta u kurikulum ustanove u cilju podizanja kvalitete i odgovaranja na raznovrsne interese i potrebe djeteta i obitelji, kao i radnika vrtića.

 

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji je usmjeren jačanju znanja i vještina te unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta. Svrha je programa poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.  Cilj programa vezanog za odgoj i opće obrazovanje je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja te se djelatnicima pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina. Podupire se razmjena dobre prakse i inovativnih pristupa te se pružaju prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama.

 

 

POČETAK RADA U PROSTORIMA DRUŠTVENOG CENTRA “VELI JOŽE”

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić zajedno sa suradnicima i ravnateljicom Dječjeg vrtića „Olga Ban“ danas (2. rujna 2019.) je prvog dana nove pedagoške godine posjetio novootvorene privremene prostorije u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin te zaželio djeci, roditeljima i  odgajateljicama uspješnu prilagodbu i rad.

Od početka radova na Matičnom vrtiću u Pazinu preseljene su četiri odgojne skupine u Društveni centar, za što su odrađeni radovi u vrijednosti 69.000 kuna. Od radova ugrađena su krilna ulazna vrata na prvi kat, postavljena je zaštita za prozore, izrađena je zaštitna ograda oko zgrade Društvenog centra i planira se dokup električne energije za potrebe privremenog smještaja vrtića.  Prije svih aktivnosti, napravljen je Vizualni pregled građevine kojim je utvrđeno da trenutno stanje građevine zadovoljava zahtjevima sigurnog boravka u objektu. U prizemlju zgrade uređena je nova blagovaonica i pomoćna kuhinja, dok su sobe dnevnog boravka smještene na prvom katu.

Radovi su planirani za izvedbu u roku od godine dana, te se planira da se odgojne skupine vrate u proširene i rekonstruirane prostore Matičnog vrtića početkom iduće pedagoške godine. Do tada, udruge i ustanove, dosadašnji i budući potencijalni korisnici Društvenog centra, neće moći koristiti te prostore.

Radovi na rekonstrukciji zgrade Matičnog vrtića vrijedni su 6,7 milijuna kuna, a vrijednost stručnog nadzora iznosi 243 tisuća kuna. Izvođač radova je pazinska tvrtka Vladimir Gortan, a stručni nadzor je Učka konzalting.
Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića u Pazinu, kojeg je 2016. sačinila projektantica arhitektica Tatjana Berton, postiže se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara bruto. Time se u objektu, originalno sagrađenom 1971. godine, rješava postojeći problem nedostatka prostora u odnosu na broj upisane djece i propisanu organizaciju rada ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U prvom redu rješava se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece, veličina soba za dnevni boravak djece usklađuje se s propisanom Državnim pedagoškim standardom. To podrazumijeva da će se postojeće sobe dječjih boravaka, njih četiri rekonstruirati, na način da se uklone vanjski zidovi te će se prostorije proširiti prema južnoj strani – dječjem igralištu. Time će postojeće prostorije povećati na propisanih 60 kvadrata. Rekonstrukcijom se osiguravaju i primjereni prostorni uvjeti za rad stručnih suradnika i odgojitelja za potrebe planiranja, pripreme i evaluacije rada s djecom. Sanirat će se i krovište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije te spremnik lož ulja, te će se u cijelosti obnoviti oprema i unutarnji izgled tog dijela zgrade. Na adekvatniji način će se urediti prilaz ustanovi, formirat će se novi ulaz s istočne strane te osigurati dostupnost osobama s invaliditetom, kojima će se adekvatno prilagoditi i sanitarije. Uz to, povećat će se kapaciteti vrtića za jednu dodatnu prostoriju.

Do danas (2.9.2019.) uklonjen je središnji dio kompleksa. Počeli su zemljani radovi na središnjem dijelu te izvedba trakastih temelja za južnu i središnju nadogradnju. Započeli su radovi na prekrivanje krovišta južnog krila. S obzirom da vremenske prilike pogoduju izvođaču trenutno su radovi ubrzani te je Izvođač prema dinamici  ispred dogovorenog Terminskog plana i nema nikakvih kašnjenja.

Preuzeto: sa Službene stranice Grada Pazina