OBAVIJEST RODITELJIMA

Obavještavamo roditelje djece Matičnog i Područnih vrtića da će u petak, 4.lipnja 2021.g. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin raditi prema redovnom radnom vremenu.

 

                                                                                                                           Ravnateljica: Vesna Rusijan

UPISI DJECE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

 

Privremena rang lista o upisima djece u pedagošku 2021./2022.godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin bit će objavljena u četvrtak, 24.lipnja 2021.g. nakon 13 sati.

 

 

 

 

26.5.2021.

Poštovani roditelji,

podnošenje zahtjeva za upis omogućeno je direktno preko linka: https://e-upisi.hr/

 

                                                                                                                                                   Uprava Vrtića

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin KLASA: 601-01/21-01/03 od 5. svibnja 2021. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ “OLGA BAN” PAZIN

za pedagošku 2021./2022. godinu

roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis putem sustava e-Upisi  u vremenu od  25. svibnja 2021. do 3. lipnja 2021.

Sustavu e-Upisa roditelji će moći pristupiti putem portala e-Građani: https://gov.hr, link za pristup: https://e-upisi.hr/ 

Roditelji mogu zahtjev podnijeti samostalno ukoliko imaju:

  • internetsku vezu,
  • pristup portalu e-Građani putem bilo koje vjerodajnice (npr. eOI ili m-token svoje banke)
  • potrebnu dokumentaciju skeniranu (fotografiranu) i spremljenu na računalo ili mobilni telefon

Upute za korištenje sustava mogu se pronaći ovdje:  korisničke upute za roditelje

U slučaju da naiđu na poteškoće mogu kontaktirati djelatnike vrtića na broj 622-519 (centrala), 091/6200-472 (tajnica Gabrijela Krizmanić) ili 099/228-0103 (psihologinja Gordana Trošt-Lanča) u dane upisa od 8 do 18 sati.

Roditelji koji, zbog tehničkih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti samostalno predati zahtjev za upis putem sustava e-Upisa mogu, nakon što pribave svu potrebnu dokumentaciju, telefonski dogovoriti termin dolaska u vrtić, gdje će im djelatnici Vrtića pomoći oko predaje zahtjeva putem sustava e-Upisa.

Za osobni dolazak u vrtić potrebno je dogovoriti točan termin dolaska na telefon 099/228-0303 (zdravstvena voditeljica Marija Dagostin) te pri dolasku poštivati važeće epidemiološke mjere.

Sve ostale važne informacije o upisima možete pronaći na podstranici o upisima

OBAVIJEST ZA RODITELJE VEĆ UPISANE DJECE KOJI ŽELE PREMJESTITI DIJETE U DRUGI VRTIĆ

OVA OBAVIJEST ODNOSI SE SAMO NA RODITELJE DJECE KOJA POHAĐAJU VRTIĆ U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

Za djecu koja su upisana u jaslice, a u rujnu prelaze u vrtićku skupinu matičnog vrtića u Pazinu, ne mora se podnositi nikakav dodatni zahtjev već se premještaj vrši automatski.

Za djecu za koju roditelji žele premještaj u drugi vrtić u sklopu DV “Olga Ban” Pazin (npr. iz jaslica/matičnog vrtića u Pazinu  u neki od područnih vrtića ili iz jednog područnog u drugi područni vrtić), roditelj treba podnijeti zahtjev putem sustava e-Upisa u vrijeme navedeno u Oglasu za upis (25.svibnja – 3.lipnja), kao da se radi o novom upisu.

Takav zahtjev bodovat će se prema Pravilniku o upisima te će se, ukoliko dijete ostvari pravo na upis u traženi (područni) vrtić, realizirati premještaj djeteta. Ukoliko dijete ne ostvari pravo na premještaj, ostaje u vrtiću u kojem je prvotno raspoređeno.

Za djecu za koju je Ugovor sklopljen samo do kraja tekuće pedagoške godine (to su djeca upisana u vrtić koji nije u mjestu njihovog prebivališta i djeca upisana van redovnog upisnog roka), roditelji trebaju podnijeti novi zahtjev za upis putem sustava e-Upisa u vrijeme navedeno u Oglasu za upis (25.svibnja – 3.lipnja).

Sve informacije o postupku upisa djece u DV „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2021./2022. možete naći na sljedećoj poveznici:   http://vrtic-olgaban-pazin.hr/upisi/

Primarni cilj sigurnost djece i odluka o preseljenju

Danas (1. travnja) održana je konferencija za medije u cilju informiranja javnosti o poduzetim i planiranim mjerama u svezi otpadanja dijela žbuke u zgradi „donjeg“ Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu. Konferenciji za mediji prisustvovali su ravnateljica vrtića, Vesna Rusijan i gradonačelnik Grada Pazin, Renato Krulčić.

Sam događaj, kako navodi ravnateljica Rusijan, dogodio se u srijedu u jutarnjim satima na dijelu stropa u sanitarijama na prvom katu zgrade, u Ulici Družbe sv. Ćirila i Metoda 1. Sanitarije u kojima je došlo do otpadanja žbuke koristi skupina „Hihotići“, te u tom trenutku u sanitarijama nije bilo djece ni odraslih.

Ravnateljica napominje kako su odmah po nemilom događaju kontaktirani inženjeri građevine koji su sudjelovali prošle godine na sanaciji dijela krovišta iste zgrade, te se odmah pristupilo sanaciji oštećenog stropa. Postavljene su gipsane ploče na stropu s kojega je otpala žbuka, a radove je izvršila tvrtka Pastel iz Pazina. Osim sanacije stropa, preventivno se sanirao i strop ispred sanitarija, strop ispred spavaonice i strop u spavaonici. Izvršen je pregled svih ostalih stropova te nije uočena potreba za hitnom sanacijom ostalih dijelova.

Po obavljenoj sanaciji gradonačelnik Krulčić je u ponedjeljak zajedno s ravnateljicom dječjeg vrtića, Vesnom Rusijan obišao zgradu vrtića te su dogovorili daljnje korake rješavanja problematike.

Zatraženo je stručno mišljenje o sigurnosti objekta, koje je u srijedu 30.ožujka obavljeno od stane Instituta IGH d.d. iz Pule – institucije koja slovi za vodeću projektantsku, konzultantsku i znanstvenu instituciju koja se bavi istraživanjem i razvojem u graditeljstvu. Nakon učinjenog vizualnog pregleda dostupnih, vidljivih dijelova konstrukcije građevine, nisu uočeni nedostaci na nosivim i pregradnim zidovima u vidu pukotina i deformacija koji bi mogli utjecati na nosivost i stabilnost građevine u cjelini. Ravnateljica Rusijan ističe kako je u kontaktu i sa odgajateljicama koje su stava da se cjelokupan rad „donjeg“ vrtića privremeno preseli u Društveni centar „Veli Jože“.

Nadalje, istog dana u srijedu u popodnevnim satima (31.ožujka) održana je hitna Sjednica Upravnog vijeća vrtića, na kojoj se razgovaralo o sigurnosti zgrade. Zaključak sjednice je  kako će se djeca iz „donje“ zgrade vrtića preseliti u prostore Društvenog centra Veli Jože. Prostori u Društvenom centru koristili su se prilikom rekonstrukcije i dogradnje zgrade „gornjeg“ vrtića prošle godine. Nadalje, zatražena je suglasnost nadležnog ureda u Istarskoj županiji za preseljenje te će po dobivanju suglasnosti vrtić pravovremeno obavijestiti roditelje o načinu preseljenja. Za to vrijeme, s ciljem pristupanja detaljnom pregledu zgrade, naručeni su i detaljni istražni radovi koji će se obaviti nakon pregleda statičara koji je dogovoren za 8. travnja (četvrtak). Po obavljenom nalazu obavijestit ćemo javnost te postupiti sukladno preporukama, kaže ravnateljica Rusijan.

Gradonačelnik Krulčić ističe kako se sustavno radi na poboljšanju uvjeta u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te je u 2020. godini završena značajna rekonstrukcija i dogradnja „gornje“ zgrade vrtića, koja se nalazi u Prolazu Otokara Keršovanija 2, ukupne vrijednosti od oko 8,2 milijuna kuna.  Paralelno s time, u 2020. godini radilo se je na poboljšanju uvjeta u zgradi „donjeg“ vrtića, te se saniralo krovište na zgradi i stropovi na najvišem katu u vrijednosti od 91.005,05 kuna.  Od 2018. godine, radi se na izradi rješenja kojim će se objekt rekonstruirati i dograditi, te je izrađeno Idejno rješenje s ciljem saniranja svih nedostataka, a planirana je i dogradnja dječjeg vrtića s ciljem poboljšanja standarda smještaja predškolske djece.

Idejnim rješenjem planirana je prizemna dogradnja uz pročelje postojeće zgrade te tri nove skupne, sobe s pratećim prostorijama sanitarija i garderoba, čime bi se kapacitet vrtića povećao na 6 odgojnih skupina. Planirani su novi ulazi u vrtić, a predviđena je rekonstrukcija postojećeg objekta na način da su poštovana stroga  pravila zaštite od požara te potpune prilagodbe osobama s invaliditetom za što je predviđeno dizalo za prijevoz.

Kako bi se nastavilo s izradom projektne dokumentacije Grad Pazin se prijavio na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godine Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Kandidiran je završetak izrade projektne dokumentacije, kako bi se čim prije moglo krenuti u radove rekonstrukcije i dogradnje navedene zgrade. Gradonačelnik Krulčić zaključio je kako je primarni cilj gradske uprave i vrtića, osigurati  sigurnosti djece, djelatnika i bezbrižnost roditelja.

             

S poštovanjem,

Vesna Rusijan, ravnateljica

 

RADOVI NA SANACIJI DIJELA STROPA U SANITARIJAMA

Obavještavamo Vas da je  u srijedu u jutarnjim satima, došlo do otpadanja žbuke na dijelu stropa u sanitarijama na prvom katu zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, u Ulici Družbe sv. Ćirila i Metoda 1, koje koristi skupina „Hihotići“. U tom trenutku, u sanitarijama nije bilo djece ni odraslih. Neposredni uzrok tom događaju je dotrajalost drvene međukatne konstrukcije na tom dijelu. Sanaciji ove štete pristupilo se odmah. Nakon konzultacija s inženjerima građevine, koji su sudjelovali prošle godine na sanaciji dijela krovišta iste zgrade, pristupilo se sanaciji oštećenog stropa. Postavljene su gipsane ploče te su time stropovi dodatno ojačani, a preventivno sanacija je izvršena i na stropu u hodnicima i spavaonici skupine „Hihotići“ na prvom  katu. Angažirana je tvrtka Pastel iz Pazina, da u najkraćem roku sanira nastalu štetu. Izvršen je pregled svih ostalih stropova te nije uočena potreba za sanacijom ostalih dijelova. Radovi se odvijaju tijekom vikenda, kako bi u ponedjeljak ujutro djeca i djelatnici mogli nesmetano nastaviti sa redovnim radom.

Nadalje, po početku radnog tjedna hitno ćemo zatražiti stručno mišljenje o sigurnosti objekta za daljnje korištenje, te ukoliko mišljenja budu podijeljena odmah ćemo pristupiti alternativnom rješenju smještaja djece i djelatnika.  O svim budućim koracima i dobivenim informacijama pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

 

 

Ravnateljica:

Vesna Rusijan