„DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN- rekonstrukcija“

EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU REKONSTRUKCIJE DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN

NAZIV PROJEKTA:

„DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN- rekonstrukcija“

Kratki opis projekta:Realizacijom ovog projekta doći će do unaprjeđenja kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina te stvaranja novih prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. Obzirom na povećanje spomenutih kapaciteta otvoriti će se i 3 nova radna mjesta čime će se postići i smanjenje nezaposlenosti. Na sredstva se apliciralo u sklopu natječaja za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Svrha projekta je povećanje kvalitete predškolskog obrazovanja na području Grada Pazina ulaganjem u infrastrukturu i opremanje iste. Projekt se sastoji od ukupno četiri (4) projektne aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća izvođenje radova izgradnje i opremanja uz provedbu stručnog nadzora.

Ciljna skupina projekta:

  1. obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi
  2. samohrani roditelji djece jasličke i vrtićke dobi
  3. nezaposleni roditelji djece jasličke i vrtiće dobi
  4. skrbnici djece jasličke i vrtićke dobi bez roditelja
  5. roditelji djece jasličke i vrtićke dobi s teškoćama u razvoju i/ili s posebnim potrebama

Ciljane skupine projekta jesu prethodno navedene skupine koje žive na području grada Pazina i okolnih naselja koja gravitiraju gradu Pazinu.

Opći cilj: 

Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Specifični ciljevi:

  1. Rekonstrukcija objekta vrtića
  2. Poboljšanje uvjeta rada i usklađivanje površine prostora s DPS
  3. Smanjenje nezaposlenosti

Očekivani rezultati projekta:

OC: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

OR: Rekonstruiran vrtić

MI: Rekonstruiran 1 objekt vrtića

SC1: Rekonstrukcija vrtića

OR: Kreiran kapacitet za djecu u skladu s DPS

MI: Kreiran kapacitet za 7 vrtićkih i 3 jasličke grupe. Povećanje kapaciteta za 1 sobu i povećanje površina 4 soba za dnevni boravak

SC2: Poboljšanje uvjeta rada i usklađivanje površine prostora s DPS

OR: Dograđena soba za zdravstvenu voditeljicu, formirana spremišta, dograđeni uredi za upravu i kabineti za stručne suradnice

MI: Dograđena 1 soba za izolaciju oboljele djece i zdravstvenu voditeljicu, formirana 2 spremišta, dograđena 4 ureda i 1 zbornica, izrađen 1 sanitarni čvor za osobe s invaliditetom

SC3: Smanjenje nezaposlenosti

OR: Otvorena radna mjesta

MI: Zaposlena 3 djelatnika

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.231.156,44 kuna s uključenim PDV-om.

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja iznosi 5.269.729,15 HRK.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Planirano trajanje provedbe projekta odnosno provedbe ulaganja je 15mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Vesna Rusijan, ravnateljica

POSJET GRADONAČELNIKA

Povodom nadolazećih blagdana u posjet nam je stigao gradonačelnik Renato Krulčić sa svojim suradnicima, pročelnicom Nevijom Srdoč i višim stručnim suradnikom Antonom Finderlom. Dobili smo poklone, a našim gostima pripremili smo kratki prigodni program nakon kojeg je slijedilo druženje.          

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Program Predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program. Program će se provoditi kontinuirano od veljače do svibnja 2019.u trajanju od tri sata dnevno do ispunjenja obveze od 250 sati prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa Predškole (NN 107/14.).  

Upisi u program Predškole održat će se  8. i 9. siječnja 2019.g. u vremenu od 8 do 15 sati u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin (“gornji” vrtić).

Na upise je potrebno da roditelji dođu s djetetom.

Dokumentaciju potrebnu za upis u program Predškole možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Upisi

 

Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Temeljem točke 1. Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 601-01/18_01/23, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od 30. listopada 2018. godine, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti objavljuje POZIV ZA  ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU GRADA PAZINA.

Predmet Poziva je iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, a upućen je svim zainteresiranim poduzetnicima, obrtima, udrugama i fizičkim osobama.

Sustav odgoja i obrazovanja igra ključnu ulogu u osposobljavanju pojedinaca za suživot u društvu i preuzimanje društvenih uloga na efikasan i odgovoran način.  Analize su pokazale da je interes roditelja za upis u rani i predškolski odgoj i obrazovanje svake godine sve veći, a u jedinoj ustanovi Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin više nema prostora za formiranje dodatnih odgojnih skupina, stoga broj neupisane djece jasličke dobi (od 1 do 3 godine)  bilježi trend rasta. Naime, važno je istaknuti i to da na području Grada ne postoji privatni vrtić niti jaslice, dok je na nacionalnoj razini udio djece u privatnim vrtićima 16,6%, a na županijskoj razini 19,9%.

U mjeri 3.1.1. (Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama) Strategije razvoja Grada Pazina 2015. do 2020. godine, utvrđena je i aktivnost Poticanje investicija, inicijative privatnog sektora te organizacija civilnog društva u sustav odgoja i obrazovanja (jaslice, vrtić, drugi programi). Budući da trenutno na području Grada Pazina ne postoji organizacija u privatnom sektoru koja obavlja navedenu djelatnost, Grad Pazin objavljuje ovaj Poziv u svrhu ispitivanja interesa privatnih subjekata za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina, posebice ranog odgoja i obrazovanja za djecu od 1. do 3. godine (jaslice), kao i očekivanja potencijalnih prijavitelja od Grada Pazina za sufinanciranje boravka djece, sufinanciranje edukacija, zakupa prostora/zemljišta i dr.

Zainteresirani prijavitelji svoj iskaz interesa dostavljaju ispunjavanjem Obrasca koji se nalazi u prilogu Poziva, do 30. studenog 2018. godine elektronskim putem na e-mail: drustvene.djelatnosti@pazin.hr  ili  u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv  i  adresu  prijavitelja  sa  naznakom “Iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina“ poštom ili neposredno dostavom na adresu:

Grad Pazin

Družbe sv. Ćirila i Metoda 10

52000 Pazin
Dostavljeni iskazi interesa služe za utvrđivanje interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina i ne obvezuju Grad Pazin niti prijavitelje koji su iskazali interes sve dok se ne sklopi sporazum o suradnji.

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji  mogu se obratiti na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr .

Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Obrazac za iskaz interesa:

Poziv za iskaz interesa za obavljanje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

PROGRAM RADIONICA I KLUB OČEVA RASTIMO ZAJEDNO

Poštovani roditelji,

Započinjemo s ciklusom radionica za roditelje Rastimo zajedno i Klubom očeva Rastimo zajedno.

Više informacija o radionicama i načinu prijave možete pronaći na sljedećim poveznicama: Rastimo zajedno i Klub očeva Rastimo zajedno.

Veselimo se vašem odazivu!