GLAZBENE AKTIVNOSTI U RADU S DJECOM RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Odgajateljice Amelia Lušetić i Dorjana Paladin izradile su brošuru s prijedlozima glazbenih aktivnosti za djecu rane i predškolske dobi. Kako navode odgajateljice, izlaganje djece kvalitetnoj glazbi od najranije dobi ima pozitivan učinak na njihov cjelokupni razvoj.

Brošura s prijedlozima aktivnosti dostupna je OVDJE.

Brošura je izrađena u sklopu diseminacijskih aktivnosti Erasmus+ projekta “Iznutra prema van krenimo svi!“.