MONTESSORI PEDAGOGIJA

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobren je projektni prijedlog „SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI “ u sklopu kojeg je ostvarena mobilnost čiji cilj je bio razmjena Montessori pedagoške prakse među zemljama članicama EU.

U nastavku možete pročitati više o Montessori pedagogiju, a letak možete preuzeti na linku Montessori – letak.

 

                                                      „POMOZI MI DA UČINIM SAM“                

                                                            moto Montessori pedagogije

 

Montessori vrtić podrazumijeva pripremljenu okolinu koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju, te ona uče otkrivajući. Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tomu izabiru i područja svog interesa. Takav način rada im omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.

 

CILJEVI MONTESSORI PROGRAMA

 1. Osnovni cilj proizlazi iz pažljivo pripremljene okoline koja potiče djetetov interes, vodi ga u spontane, slobodno odabrane aktivnosti i djelovanje sukladno osobnim mogućnostima uz neznatnu pomoć odraslog.
 2. Sljedeći cilj je zadovoljiti djetetovu prirodnu potrebu za učenjem, koje „uči čineći“ vođeno vlastitom željom i interesima.
 3. Poticanjem razvoja svih djetetovih prirodnih potencijala razviti dijete u samostalno, samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće.

 

Montessori sustav koncepcijski se razlikuje od ostalih pedagoških pristupa i sadrži jedinstven pristup djetetu i njegovim potrebama. To je filozofija razvoja prema kojoj pojedinac stječe operativna znanja potrebna za njegovo buduće sudjelovanje kao odrasle osobe u društvu. Osobnim djelovanjem i postizanjem uspjeha u svom radu dijete jača svoje samopouzdanje, razvija poštovanje, ljubav i pozitivnu suradnju sa drugom djecom kao osnovu za buduće demokratsko djelovanje.

 

DIDAKTIČKA NAČELA

 • od konkretnog prema apstraktnom
 • od lijeva prema desno, odozgo prema dolje
 • od pojedinačnog ka općem
 • od „uhvatiti do shvatiti“
 • rukovanje priborom na određeni način rada

 

Principi programa temelje se na izvornoj Montessori pedagogiji:

 1. Načelo „upijajućeg uma“- dijete upija sve oko sebe.
 2. Načelo pripremljene okoline – posebno izrađen pribor i strukturirana okolina.
 3. Načelo promatranja – odgajatelj promatranjem uočava i utvrđuje djetetove potrebe u svrhu poticanja njegovog daljnjeg razvoja.
 4. Načelo slobodnog izbora i ponavljanja – dijete samo odabire pribor kojim će raditi vođeno unutarnjom motivacijom.
 5. Načelo osobnog tempa i trajanja rada – dijete radi priborom ovisno o vlastitom temperamentu.
 6. Načelo provjere ispravnosti – dijete samo uočava svoju uspješnost u radu te samostalno ispravlja svoju pogrešku.
 7. Načelo discipline – unutarnja disciplina djeteta uči ga razvijanju pozitivne suradnje s drugima kao temelj demokratskog djelovanja.
 8. Načelo mirovanja – dijete ima pravo na nesudjelovanje u aktivnosti.
 9. Načelo „tri stupnja spoznavanja“ –koje omogućuje usvajanje novih sadržaja u stupnjevima kao i provjeru novostečenog znanja.                                                                                       
 1. Načelo heterogenosti skupine – djeca su različite dobi, pa tako i sposobnosti uz uključenje djece s teškoćama u razvoju.

 

MONTESSORI PROGRAM RADA

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja, a svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti.

Ovim vježbama dijete razvija finu motoriku, koordinaciju pokreta te koncentraciju pažnje. Svako dijete se tako osamostaljuje i uči završiti cijeli krug neke aktivnosti. Ove vježbe posebno su važne za razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

 

 1. VJEŽBE IZ PRAKTIČNOG ŽIVOTA
 • briga za samoga sebe
 • briga za okolinu
 • razvoj društvenih odnosa
 • posebne vježbe kretanja

 

 1. VJEŽBE ZA RAZVOJ OSJETILNIH

          SPOSOBNOSTI

Rad s ovim priborom omogućuje djetetu razvijanje inteligencije izoštravanjem osjetila, te shvaćanje apstraktnih pojmova uz pomoć konkretnog. Pribor u ovom području ima određena svojstva:

 • Sastoji se od predmeta sistematiziranih po određenim svojstvima. Izdvajanje svojstava vrši se stupnjevito.
 • Sadrži u sebi suprotnosti (maksimalno minimalno).
 • Nastao je kroz promatranje djeteta u razdobljima posebne osjetljivosti.
 • Potiče motivaciju, samostalnost i pažnju i njime se može individualno slijediti razvoj svakog  
 • Nizom manipulativnih pribora razvijaju se i usavršavaju sva djetetova osjetila.

 

Ove vježbe osnova su za aktivnosti usvajanja jezika i matematičkih pojmova kao; geometrijski likovi i oblici i uočavanje međusobnih veličinskih odnosa.  Senzoričke aktivnosti potiču i razvijaju osjetila koja vode k intelektualnom razvoju djeteta. U ovom području pribori su jasno određeni svojom svrhom, odnosno razvijanjem nerazvijenih osjeta i njihovom osjetljivošću na poticaje.

Dijete čineći polako prelazi iz nesvjesnog u svjesno znanje. Svaka skupina pribora sadrži jednake karakteristike koje su različito stupnjevane,  uočljive i jasno vidljive.

          

Aktivnosti se provode za razvoj sljedećih osjetilnih područja:

 • razvoj osjeta vida
 • razvoj osjeta dodira
 • razvoj osjeta sluha
 • razvoj osjeta težine
 • razvoj osjeta topline
 • razvoj osjeta mirisa
 • razvoj osjeta okusa
 • razvoj stereognostičkog osjeta

 

 1. VJEŽBE IZ PODRUČJA MATEMATIKE

Manipulacijom tim materijalima dijete stječe ne samo osnovnu predodžbu o brojevnom nizu, već prepoznaje i odnose između količine i kvalitete.

 • Prve vježbe su vježbe brojenja od jedan do deset
 • Nakon što usvoji ove osnovne pojmove, dijete uči o vrijednostima decimalnog sustava.
 • Zatim dijete usvaja brojeve iznad deset, pisane oznake za brojeve i njihovo značenje.
 • Nakon toga provode se razne vježbe pamćenja brojeva.

Cilj je da kroz aktivnosti dijete razvija logično, apstraktno mišljenje i preciznost, istraživanje i analiziranje, sposobnost predočavanja, te da ovlada osnovnim matematičkim operacijama.

 

 1. VJEŽBE ZA RAZVOJ GOVORA, ČITANJA I PISANJA

U ovom području razvija se djetetov govor i jezik kao sredstvo komunikacije među ljudima. Dijete različitim vježbama razvija svoje jezične sposobnosti, obogaćuje svoj rječnik. Dijete uči izraziti svoje misli, osjećaje, predodžbe i potrebe drugima, te primati određene informacije od drugih.

 • rano usvajanje stranih jezika

 

 1. KOZMIČKI ODGOJ

I u ovom području rada dijete “uči svojom vlastitom aktivnošću”, koja mu omogućuje poimanje svijeta, te mu nudi mogućnost razvijanja razumijevanja i tolerancije za druge kulture, za sva živa bića na Zemlji kroz sljedeća područja:

 • zemljopis
 • povijest
 • priroda (botanika, zoologija i ekologija)
 • područje glazbene i likovne kulture – kreativno izražavanje svim likovnim tehnikama,uvid u povijest glazbene i likovne umjetnosti, korištenje glazbe kao sredstva izražavanja, note i notno pismo, glazbena ljestvica, tradicijske pjesme
 • razna događanja