PRIVREMENE RANG LISTE PREDNOSTI ZA UPIS DJECE U PED. 2024./2025. GODINU

Temeljem članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i 29/23.), članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2024./2025. g. KLASA: 601-01/24-01/11; URBROJ: 2163-44-1 od 26. ožujka 2023. na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremene rang liste djece za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu za Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

Privremena rang lista_2024-25 Matični vrtić_Pazin

Privremena rang lista_2024-25 za PV_u Cerovlju , Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu

Nakon popunjavanja svih slobodnih mjesta pristiglim Zahtjevima ostaje ukupno 14 slobodnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta u područnim vrtićima i to: 4 u Lupoglavu, 5 u Gračišću, 2 u Tinjanu i 3 u Sv. Petru u Šumi. U vrijeme predviđenom za podnošenje prigovora zainteresirani roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis u programe sa slobodnim mjestima. 

Na Privremenu rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi  Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 6. lipnja 2024.

Upravno vijeće u roku od (15) petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 25. lipnja 2024.