ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UPISA U PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

3. travnja 2024.

Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  23/14., 11/21., 51/21., 7/22. – pročišćeni tekst i 53/22.) i članka 6. stavak 1. i 2.  Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 17/23.), uz suglasnost Osnivača, Upravno vijeće na  21. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. donosi Odluku o pokretanju postupka upisa u 2024./2025. godinu

Odluka o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2024./2025. godinu

Zahtjevi za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu zaprimat će se od 23. travnja 2024. do 30. travnja 2024. godine putem aplikacije na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.

Oglas za upis objavit će se najkasnije 15. travnja 2024. g. na internetskim stranicama i oglasnim mjestima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin i na internetskim stranicama Osnivača Grada Pazina. 

Oglasom za upis propisat će se vrijeme i način provođenja upisa, popis potrebne dokumentacije, način ostvarivanja prednosti, te datum i mjesto objave Privremene rang liste.