Pazinski vrtić uključen u ERASMUS+ KA2 projekt “U šumi kao u učionici”

Sljedećih će 15 mjeseci Dječji vrtić „Olga Ban“ biti dio (i partner) projekta „U šumi kao u učionici“. Vodeći je partner Modelna šuma Istra, a u projekt su uključeni i Šumarski institut iz Ljubljane, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ te Pučko otvoreno učilište iz Gospića.

Projekt je financiran u sklopu programa ERASMUS+ Mala partnerstva u školskoj edukaciji, i to u iznosu od 60 000 eura. Jedan je od samo dva prihvaćena projekta od njih 38, a dobio je gotovo maksimalni broj bodova.

Projektu je za cilj istaknuti važnost šumske pedagogije i edukacije na otvorenom, te naglasiti njihov doprinos cjelovitom razvoju djece. Projektom je planirano to ostvariti kroz senzibiliziranje i educiranje odgojno-obrazovnih djelatnika Istre i Like o šumskoj pedagogiji te njezinim metodama.

„Projektom nastojimo odgajatelje i učitelje razredne nastave s područja Istre i Like praktično osposobiti za rad s djecom po metodologiji i načelima šumske pedagogije. Stvaramo jezgru buduće mreže šumskih pedagoga u Republici Hrvatskoj, ali i osnažujemo međunarodnu suradnju šumskih pedagoga. Opipljiv rezultat projekta biti će edukativni materijal u obliku e-knjige namijenjen edukatorima šumske pedagogije kao sredstvo (alat) za planiranje rada s djecom“, navodi Ana Fornažar voditeljica projekta i predsjednica Modelne šume Istra.