UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 10., 11. i 12.1.2024.

Na 18. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. Upravno vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka upisa u program Predškole 2023./2024. za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program Vrtića

http://vrtic-olgaban-pazin.hr/wp-content/uploads/2023/12/Odluka-o-pokretanju-postupka-upisa-u-program-Predskole-23-24-a-objavu.pdf

te je raspisan Oglas za upis:

Sukladno članku 28. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 19/19. i 11/21.) i članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13., 23/14 11/21., 51/21., 7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i 29/23.) i Odluke o pokretanju postupka upisa u program Predškole, Dječji vrtića «Olga Ban» Pazin objavljuje

OGLAS ZA UPIS DJECE

U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu

uključena u redovni program vrtića, odnosno djeca koja do

31. ožujka 2024. navršavaju šest godina života

Roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis djece u Matični i Područne vrtiće u upravi Vrtića u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1, (I. kat.)

dana 10., 11. i 12. siječnja 2024. od 8 do 15 sati osobno ili putem e-maila: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr u navedene dane

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

1. Ispunjen Zahtjev za upis djeteta (obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića),

2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Vrtića),

3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta,

4. Preslika osobne iskaznice djeteta ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja (ukoliko roditelji imaju prebivalište na istoj adresi) ili uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi),

5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,

6. Potvrda o obavljenom pregledu stomatologa,

7. Nalaz i mišljenje (ili rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju, (ukoliko postoji) ili druga medicinska dokumentacija

Prilikom podnošenja Zahtjeva za upis članice stručnog tima Vrtića obavit će razgovor s roditeljima i djetetom koje prijavljuje za program Predškole te je potrebno da roditelj/i dovedu dijete koje prijavljuju za upis. U slučaju dostave zahtjeva putem e-maila roditelji će biti pozvani od strane članice povjerenstva za upise radi dogovora za inicijalni razgovor s roditeljima i djetetom.

Privremena rang lista djece koja ostvaruju pravo upisa bit će objavljena 22. siječnja 2024.

Za eventualne dodatne informacije možete kontaktirati tajnicu na 091/620 0472, predsjednicu povjerenstva za upise na 099/2280103 ili elektroničkim putem na: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr

Zahtjev za upis u program Predškole i inicijalni upitnik možete preuzeti ovdje

Prijava_za_upis_predskola-23-24

inicijalni_upitnik_203-24 doc-1