UPISI – PRIVREMENA RANG LISTA

Temeljem članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu . KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od 17. travnja 2023.   i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21., 51/21.,  7/22. – pročišćeni tekst, 53/22. i  KLASA:  011-01/23-01/07; URBROJ: 2163-44-02-23-4 od 15. svibnja 2023. na prijedlog Povjerenstva za upise, Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: Vrtić) donosi

Privremene rang liste za upis djece u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2023./2024. godinu

Privremene rang liste možete vidjeti u nastavku:

Privremene rang liste_2023-24 za Matični vrtić_Pazin 13.6.23

Privremene rang liste_2023-24 Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Motovunu, Lupoglavu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu_13.6. 23

Na Privremene rang liste roditelji mogu podnijeti prigovor.

Prigovor na Privremene rang liste podnosi se Upravnom vijeću Vrtića, a dostavlja se pismeno na adresu Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Prolaz O. Keršovanija 1, 52000 Pazin ili putem elektroničke pošte na e-mail: povjerenstvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  u roku od osam (8) dana od dana objave, odnosno najkasnije do 21. lipnja 2023.

Upravno vijeće u roku od (15) petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

Odluka o konačnoj rang listi bit će objavljena 11. srpnja 2023.