POZIV NA PREDUPIS DJECE U OSNOVNU ŠKOLU

Poštovani roditelji školskih obveznika,

u nastavku prosljeđujemo Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. Roditelji koji planiraju upisati svoje dijete u školu koja ne djeluje u sklopu OŠ Vladimira Nazora Pazin, u navedene dane dužni su se javiti za predupis u odabranu školu.

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin objavljuje

POZIV ZA PREDUPIS

djece u prvi razred osnovne škole

Poštovani roditelji budućih prvašića,

Pozivamo Vas da se odazovete na predupise djece u prvi razred osnovne škole, radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole te organiziranja pregleda djece u školskoj godini 2023/2024.

Na predupise moraju se javiti roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Pazina,  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Tinjan, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u  Šumi.

Prijavljuju se djeca koja će do 1. travnja 2023. godine navršiti 6 godina života. Na predupise mogu se odazvati i roditelji/skrbnici koji planiraju prijevremeni upis djeteta (djeca koja će 6 godina navršiti do 31. prosinca 2023. godine).

Predupisi djece u prvi razred Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin održat će se 25., 26., i 27. siječnja 2023. godine.

Predupisi se provode ISKLJUČIVO elektronskim putem (e-mail): predupisi.ospazin@gmail.com

U mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:

 1. PODACI DJETETA
  1. Ime i prezime djeteta
  1. Spol (M/Ž)
  1. Adresa stanovanja (prebivalište ili boravište)
  1. Dječji vrtić kojeg je dijete pohađalo te ime vrtićke skupine
 2. PODACI OBA RODITELJA/SKRBNIKA
  1. Ime i prezime oba roditelja
  1. Kontakt podaci (adresa stanovanja, OBAVEZAN broj telefona/mobitela)
 3. NAVESTI ŠKOLU u koju se dijete planira upisati (napomena – ako želite dijete upisati u školu koja ne pripada upisnom području djeteta, to navedite te je potrebno dostaviti zahtjev Učiteljskom vijeću škole koje to razmatra i o tome donosi odluku).

Po izvršenom predupisu roditelju će se uputiti pismeni poziv za pregled djeteta kod nadležnog školskog liječnika.

U Pazinu, 9. siječnja 2023. godine

U prilogu: Poziv za predupis Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu