VRTIĆ KREĆE S PROVEDBOM PROJEKTA “PAZI(N) DJECA”

S ciljem uvažavanja potreba obitelji s djecom rane i predškolske dobi Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobrena su EU sredstva za projekt naziva „PAZI(N)djeca“, prijavljenog na natječaj „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Krajem 2020. godine proveden je anketni upitnik temeljem kojeg je iskazan interes roditelja za uključivanjem djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja tako da se radno vrijeme dječjih vrtića prilagodi radnom vremenu roditelja. Valja napomenuti kako će se poštivati državni pedagoški standard te djeca neće boraviti u vrtiću dulje od 10 sati.

Na tom tragu, ustanovi Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin dodijeljena su EU sredstava ukupne vrijednosti 625.647,02 kune, dok iznos EU potpore iznosi 100%. Ravnateljica ustanove, Vesna Rusijan, prisustvovala je svečanom potpisivanju i dodjeli Ugovora o sufinanciranju u Zagrebu, 23. prosinca 2021. godine.

Projektom će se osigurati besplatna usluga produljenog radnog vremena vrtića,  besplatni sportski program čime će se osigurati i nova zaposlenja.

S ciljem uvažavanja potreba roditelja za produljenim radom matičnog vrtića kako bi roditelji lakše uskladili poslovne i obiteljske obaveze, oformit će se 3 dodatne skupine za jasličku i vrtićku djecu kojima će biti pružena usluga produljenog boravka. U sklopu produljenog boravka, provodit će se posebni sportski program koji za svrhu ima razvoj navika redovitog vježbanja i usvajanja zdravog načina života od predškolske dobi. Dio sredstava planira se utrošiti i na nabavu opreme za kvalitetnu provedbu samog sportskog programa.

Program je besplatan čime se osigurava jednak pristup te povećana kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o socioekonomskom statusu obitelji.

Usluga produljenog radnog vremena vrtića bit će dostupna od 1.veljače 2022. godine, a odvijat će se od ponedjeljka do petka, od 15:30 do 18:30 sati. Za provedbu projekta angažiran je veći broj djelatnika – tri odgojitelja, voditelj sportskog programa, spremačica i kuharica.

 Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Ravnateljica:

Vesna Rusijan