Suradnički rad i istraživački duh za kvalitetan početak realizacije projekta „Eko – Tinjanci“

      

 

U područnom vrtiću Tinjan početkom rujna započela je realizacija projekta „Eko-Tinjanci“, financiranog iz Ininog programa „Zeleni pojas“. Aktivnosti i ciljevi projekta oblikovani su u smjeru osvještavanja djece, roditelja i djelatnika ustanove o važnosti održivog razvoja te razvijanju znanja i vještina iz područja ekologije.

Uz integriranje aktivnosti u svakodnevni odgojno – obrazovni rad, za realizaciju svih ciljeva isplanirane su tri radionice u suradnji s roditeljima, vanjskim stručnim suradnicima i Ininim volonterima.

Tijekom radionica planirani su radovi:

– izrade kućica za ptice i hotela za kukce, odnosno oplemenjivanju uvjeta života za kukce i male životinje.

– opremanja vrtićkog dvorišta izgradnjom vrtnih gredica, postavljanjem kućice s alatom za održavanje vrta te drvene kućice izgrađene od drveta posječenih tijekom izgradnje novog vrtića

– sadnje autohtonih vrsta stabala, voćaka i začinskog bilja.

 

U suradnji s profesorom biologije i kemije Davidom Jelenkovićem i roditeljima djece iz skupine Iglice održana je prva planirana radionica. Aktivnosti su bile podijeljene na dva dijela. Prvi dio radionice kojeg je vodio David Jelenković održan je 5. listopada neposrednom radu u skupini, a drugi 18. listopada u popodnevnim satima u suradnji s roditeljima.

Cilj prve radionice bio je poticanje interesa za brigu o kukcima te razvoj znanja o njihovoj važnosti. Tijekom jutarnjeg dijela radionice održane su integrirane aktivnosti na temu „Koji kukci žive u hotelu i zašto su korisni prirodi i ljudima?“

Djeca su na plošnoj maketi hotela za kukce mogla uočavati koji i kakvi materijali su potrebni za izradu hotela za kukce, tijekom slušanja interaktivne priče glumom je prikazano useljavanje solitarne pčele u hotel i prenošenje peludi s cvijeta na cvijet.

 

Voditelj je djeci na mikroskopu ponudio krila smrdljivca i bubamare, zajednički su uočavali njihove razlike i crtali/zapisivali koristi od pojedinih kukaca.

Djeca su pokazivala veliki interes za ovu temu, nakon održane radionice s profesorom Davidom nastavili su proučavanje kukaca u svakodnevnim aktivnostima s odgajateljicama.

Dokumentiranjem aktivnosti, ponavljanjem novih pojmova (imena i dijelovi kukaca, materijali potrebni za hotel, alat…) i aktivnom komunikacijom obogaćeni su rječnik i znanja djece  o ovoj temi.

 

Tijekom tjedna u suradnji s roditeljima skupljeni su različiti materijali za izradu hotela, a 18. listopada održana je radionica izrade hotela za kukce.

     

Na radionici je sudjelovalo 12-ero roditelja s djecom, rad je planiran u skupinama u cilju izrade tri hotela za kukce. Roditelji su većinom izrađivali okvir i postolje hotela. Djeca su imala priliku koristiti bušilice, ručne pilice i različite alate te samostalno birati i koristiti sve materijale. Bušili su rupe u debljim daskama koje su kasnije postavili u hotele, rezali trstiku i bambus, namotavali jutenu špagu oko materijala, kombinirali različite prirodne materijale te ih na kraju s roditeljima postavili i učvrstili u okvire. Zbog veće količine prikupljenog materijala izrađeno je pet hotela, a preostalim materijalom planirati će se daljnje aktivnosti izrade kućica i hranilica za ptice. Također, na terasi odgojno – obrazovne skupine formiran je centar majstora u kojem su djeci svakodnevno ponuđeni preostali materijali, kojima samostalno mogu nastaviti rad na projektu i kreirati nove ideje.

  

Tijekom narednih dana djeca su odabrala mjesta za postavljanje hotela, a komunalni radnici pomogli su u postavljanju istih. Nakon odrađene radionice pokazivali su hotele djeci iz ostalih skupina, prepričavali im kako su što izradili i čemu služe hoteli te dijelili svoja znanja o kukcima. Time je ovaj proces dobio svoj nastavak, djeca iz ostalih skupina okupljala su se oko hotela, postavljala pitanja te istraživala što se sve u njima nalazi. Dječjom suradnjom ojačani su interesi za daljnji rad na projektu što je preduvjet stvaranja kvalitetnih planova i realizacije istih.