ZELENI POJAS – EKO TINJANCI

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u rujnu ove godine započinje s provedbom projekta „Eko Tinjanci“  koji će se realizirati u Područnom vrtiću Tinjan. Projekt je podržala i INA kroz svoj dugogodišnji program Zeleni pojas u sklopu kojeg se provodi natječaj za sufinanciranje lokalnih ekoloških projekata. Cilj je djelovanje u smjeru zaštite bioraznolikosti i smanjenja nastanka količine otpada. U sklopu projekta organizirat će se tri volonterske akcije s neformalnim obrazovnim aktivnostima u koje će se aktivno uključiti lokalna zajednica. Prva volonterska akcija uključivat će sadnju višegodišnjih i autohtonih sorti u vrtićkom okruženju u koju će se uključiti vanjski suradnik kako bi osvijestio sudionike o važnosti očuvanja bioraznolikosti.  U sklopu druge volonterske akcije izrađivat će se hotel za kukce i kućice za ptice u okolici vrtića, a vanjski suradnik će neformalnim aktivnostima istaknuti važnost kukaca, s naglaskom na pčelama, za funkcioniranje cijelog ekosustava. Posljednjom planiranom akcijom  planira se postaviti komposter, gredice za vrtićki vrt, kuću za alat i urediti vrtićki okoliš koji će biti otvoren za lokalnu zajednicu. U volonterskoj akciji sudjelovat će stručnjak za biovrtlarenje i kompostiranje kako bi dao smjernice za pravilno kompostiranje, vrtlarenje u skladu s prirodom, ali i naglasio važnost smanjenja otpada. U realizaciji volonterskih akcija pomoći će nam Inin klub volontera.

Projektom se želi podržati odgoj za održivi razvoj od predškolske dobi koji se u Područnom vrtiću Tinjan dugi niz godina provodi. Uključivanjem roditelja i lokalne zajednice te prezentiranjem projekta u javnosti  želi se osvijestiti dionike na potrebu promjene ponašanja i životnih navika u cilju stvaranja pozitivnog utjecaja na okoliš.