Primarni cilj sigurnost djece i odluka o preseljenju

Danas (1. travnja) održana je konferencija za medije u cilju informiranja javnosti o poduzetim i planiranim mjerama u svezi otpadanja dijela žbuke u zgradi „donjeg“ Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu. Konferenciji za mediji prisustvovali su ravnateljica vrtića, Vesna Rusijan i gradonačelnik Grada Pazin, Renato Krulčić.

Sam događaj, kako navodi ravnateljica Rusijan, dogodio se u srijedu u jutarnjim satima na dijelu stropa u sanitarijama na prvom katu zgrade, u Ulici Družbe sv. Ćirila i Metoda 1. Sanitarije u kojima je došlo do otpadanja žbuke koristi skupina „Hihotići“, te u tom trenutku u sanitarijama nije bilo djece ni odraslih.

Ravnateljica napominje kako su odmah po nemilom događaju kontaktirani inženjeri građevine koji su sudjelovali prošle godine na sanaciji dijela krovišta iste zgrade, te se odmah pristupilo sanaciji oštećenog stropa. Postavljene su gipsane ploče na stropu s kojega je otpala žbuka, a radove je izvršila tvrtka Pastel iz Pazina. Osim sanacije stropa, preventivno se sanirao i strop ispred sanitarija, strop ispred spavaonice i strop u spavaonici. Izvršen je pregled svih ostalih stropova te nije uočena potreba za hitnom sanacijom ostalih dijelova.

Po obavljenoj sanaciji gradonačelnik Krulčić je u ponedjeljak zajedno s ravnateljicom dječjeg vrtića, Vesnom Rusijan obišao zgradu vrtića te su dogovorili daljnje korake rješavanja problematike.

Zatraženo je stručno mišljenje o sigurnosti objekta, koje je u srijedu 30.ožujka obavljeno od stane Instituta IGH d.d. iz Pule – institucije koja slovi za vodeću projektantsku, konzultantsku i znanstvenu instituciju koja se bavi istraživanjem i razvojem u graditeljstvu. Nakon učinjenog vizualnog pregleda dostupnih, vidljivih dijelova konstrukcije građevine, nisu uočeni nedostaci na nosivim i pregradnim zidovima u vidu pukotina i deformacija koji bi mogli utjecati na nosivost i stabilnost građevine u cjelini. Ravnateljica Rusijan ističe kako je u kontaktu i sa odgajateljicama koje su stava da se cjelokupan rad „donjeg“ vrtića privremeno preseli u Društveni centar „Veli Jože“.

Nadalje, istog dana u srijedu u popodnevnim satima (31.ožujka) održana je hitna Sjednica Upravnog vijeća vrtića, na kojoj se razgovaralo o sigurnosti zgrade. Zaključak sjednice je  kako će se djeca iz „donje“ zgrade vrtića preseliti u prostore Društvenog centra Veli Jože. Prostori u Društvenom centru koristili su se prilikom rekonstrukcije i dogradnje zgrade „gornjeg“ vrtića prošle godine. Nadalje, zatražena je suglasnost nadležnog ureda u Istarskoj županiji za preseljenje te će po dobivanju suglasnosti vrtić pravovremeno obavijestiti roditelje o načinu preseljenja. Za to vrijeme, s ciljem pristupanja detaljnom pregledu zgrade, naručeni su i detaljni istražni radovi koji će se obaviti nakon pregleda statičara koji je dogovoren za 8. travnja (četvrtak). Po obavljenom nalazu obavijestit ćemo javnost te postupiti sukladno preporukama, kaže ravnateljica Rusijan.

Gradonačelnik Krulčić ističe kako se sustavno radi na poboljšanju uvjeta u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te je u 2020. godini završena značajna rekonstrukcija i dogradnja „gornje“ zgrade vrtića, koja se nalazi u Prolazu Otokara Keršovanija 2, ukupne vrijednosti od oko 8,2 milijuna kuna.  Paralelno s time, u 2020. godini radilo se je na poboljšanju uvjeta u zgradi „donjeg“ vrtića, te se saniralo krovište na zgradi i stropovi na najvišem katu u vrijednosti od 91.005,05 kuna.  Od 2018. godine, radi se na izradi rješenja kojim će se objekt rekonstruirati i dograditi, te je izrađeno Idejno rješenje s ciljem saniranja svih nedostataka, a planirana je i dogradnja dječjeg vrtića s ciljem poboljšanja standarda smještaja predškolske djece.

Idejnim rješenjem planirana je prizemna dogradnja uz pročelje postojeće zgrade te tri nove skupne, sobe s pratećim prostorijama sanitarija i garderoba, čime bi se kapacitet vrtića povećao na 6 odgojnih skupina. Planirani su novi ulazi u vrtić, a predviđena je rekonstrukcija postojećeg objekta na način da su poštovana stroga  pravila zaštite od požara te potpune prilagodbe osobama s invaliditetom za što je predviđeno dizalo za prijevoz.

Kako bi se nastavilo s izradom projektne dokumentacije Grad Pazin se prijavio na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godine Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Kandidiran je završetak izrade projektne dokumentacije, kako bi se čim prije moglo krenuti u radove rekonstrukcije i dogradnje navedene zgrade. Gradonačelnik Krulčić zaključio je kako je primarni cilj gradske uprave i vrtića, osigurati  sigurnosti djece, djelatnika i bezbrižnost roditelja.

             

S poštovanjem,

Vesna Rusijan, ravnateljica