ODLUKA O ZATVARANJU PODRUČNOG VRTIĆA U TINJANU

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, (Sl.novine Grada Pazina 31/13. I 23/14.) Ravnateljica donosi sljedeću

 

ODLUKU

o zatvaranju Područnog vrtića u Tinjanu

 4. i 5. siječnja 2021.

 

                 Sukladno točki 2. Radno vrijeme vrtića Glava II. Ustrojstvo rada iz Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godini 2020./2021. a zbog smanjenog broja djece u Područnom vrtiću u Tinjanu, te uslijed okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa koje utječu na organizaciju rada ustanove,  Područni vrtić u Tinjanu neće raditi 4.i 5. siječnja 2021.

                 Za navedeno razdoblje roditeljima se neće naplatiti cijena usluga Vrtića.

                 Područni vrtić u Tinjanu započinje s redovnim radom  u četvrtak,7. siječnja 2021.g.

                 Ova će Odluka biti objavljena na internetskim stranicama Vrtića.

                 O ovoj Odluci bit će obaviješteni roditelji Područnog vrtića u Tinjanu.

                                                                                 

 

                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                                        Vesna Rusijan