ODLUKA O ZATVARANJU PODRUČNOG VRTIĆA U GRAČIŠĆU

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, (Sl.novine Grada Pazina 31/13. I 23/14.) Ravnateljica donosi sljedeću

 

ODLUKU

o zatvaranju Područnog vrtića u Gračišću

od 28. do 31.prosinca 2020.

 

                 Sukladno točki 2. Radno vrijeme vrtića Glava II. Ustrojstvo rada iz Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godini 2020./2021. a zbog smanjenog broja djece u Područnom vrtiću u Gračišću, te uslijed okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa koje utječu na organizaciju rada ustanove,  Područni vrtić u Gračišću neće raditi u periodu od 28. do 31. prosinca 2020.

                 Za navedeno razdoblje roditeljima se neće naplatiti cijena usluga Vrtića.

                 Područni vrtić u Gračišću započinje s redovnim radom  u ponedjeljak,4. siječnja 2021.g.

                 Ova će Odluka biti objavljena na internetskim stranicama Vrtića. O ovoj Odluci bit će obaviješteni roditelji Područnog vrtića u Gračišću.

                                                                                 

 

                                                                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                                                                    Vesna Rusijan