UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE 2020./2021.

Sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 31/13. i 23/14.) i članku 23. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić “Olga Ban“ Pazin (Sl. novine Grada Pazina 15/15.)  na 25. sjednici održanoj 1. 12. 2020. Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin donijelo je Odluku:

objavljuje se Oglas za upis u program Predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program vrtića.

Roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u Matičnom vrtiću u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („gornji vrtić“)

dana 14. i 15. prosinca 2020. od 8 do 15 sati

Razgovor člana stručnog tima s roditeljem i djetetom prijavljenim za program Predškole bit će obavljen na dan podnošenja prijave.

Molimo da se unaprijed najavite i dogovorite termin razgovora na broj 099 228-0103 (psihologinja)

Oglas možete vidjeti ovdje:

Oglas za upis u program predskole_20-21

Prijavu za upis u program Predškole i obrazac inicijalnog upitnika možete skinuti ovdje:

Prijava_za_upis_predskola

Inicijalni_upitnik_2020-21,_doc