UPUTE ZA RODITELJE

Dragi roditelji,

nova pedagoška godina počinje u utorak 1. rujna 2020.

U nastavku pročitajte naš Protokol te Upute HZJZ na poveznici na dnu stranice.

Dobrodošli!

 

PROTOKOL ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

U DV „OLGA BAN“ PAZIN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021.

 

 • roditeljima novoupisane djece u periodu prilagodbe djeteta (od 1. rujna do 7. rujna) dozvoljen je ulazak u ustanovu
 • na ulazu su dužni dezinficirati ruke te staviti zaštitnu masku na lice i nazuvke na obuću
 • dolazak je određen prema prethodno napravljenom rasporedu tako da istovremeno u sobi dnevnog boravka mogu biti najviše tri roditelja te se zadržati 15-ak minuta. Pritom vode računa da održavaju potreban razmak sa drugom djecom i roditeljima
 • roditelji ranije upisane djece ne ulaze u ustanovu, već dijete predaju odgajatelju ispred ulaza

 

 • dijete u vrtić dovodi samo jedan roditelj
 • u dovođenju djeteta mogu se izmjenjivati najviše dvije osobe, po mogućnosti roditelji djeteta
 • roditelj je prije dolaska u ustanovu dužan djetetu izmjeriti temperaturu te izmjerenu vrijednost prenijeti odgajatelju koji to upisuje u mjesečnu listu praćenja temperature djece
 • prilikom odlaska djeteta iz vrtića roditelji ne ulaze u prostor vrtića, već telefonski kontaktiraju odgajatelja koji dovodi dijete na izlaz
 • prilikom primopredaje djeteta roditelji i odgajatelji nose zaštitne maske

 

 • tijekom boravka unutar vrtića, vodi se računa da djeca i odgajatelji različitih odgojnih skupina nisu u međusobnom kontaktu
 • na dvorištu vrtića mogu istovremeno boraviti dvije (matični vrtić – donja zgrada te područni vrtići s dvije odgojne skupine) ili tri skupine (matični vrtić – gornja zgrada), a u šetnju odlazi svaka odgojna skupina zasebno

 

 • djeca tijekom boravka u vrtiću ne nose zaštitne maske
 • odgajatelji koriste zaštitnu masku samo prilikom primopredaje djece, podjele obroka te njege djeteta, a preporuča im se stalno nošenje unutar skupine kod pojave povećanog broja respiratornih viroza djece i u slučaju sumnje na zarazu djeteta u skupini, do dolaska roditelja
 • kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) djetetu se mjeri tjelesna temperatura.
 • u slučaju temperature veće od 37,2 odgajatelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete

 

 • ulazak u vrtić nije dozvoljen neovlaštenim osobama, a ako je to neophodno, vodi se evidencija njihovog ulaska/izlaska (datum, ime, prezime, telefon)
 • na ulazu u ustanovu, svi zaposlenici obuvaju radnu obuću, koja se koristi isključivo unutar ustanove

 

Ako nije drukčije navedeno, po svim točkama postupa se prema Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. koje je objavio HZJZ 24. kolovoza 2020. odnosno prema prostornim i organizacijskim mogućnostima ustanove.

Link na Upute HZJZ: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf