Odluka o naknadi plaće radnicima Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin

Na temelju članka 95. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.), Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske od 11. ožujka 2020. godine, smjernicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19, Nadopunom Odluke Stožera civilne zaštite Istarske županije o ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15.03.-14.04.2020. te Odlukom Gradonačelnika Grada Pazina o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin KLASA: 500-01/20-01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-20-15 od 12. ožujka 2020. godine, donosim

ODLUKU

O NAKNADI PLAĆE RADNICIMA DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN

 

Vesna Rusijan, ravnateljica