ERASMUS+ MOBILNOST U LJUBLJANI I BOLOGNI

Odgajateljice Ivana Ivančić i Lucija Jedrejčić su u sklopu Erasmus+ projekta Iznutra prema van krenimo svi! sudjelovale na aktivnosti job shadowing u partnerskom vrtiću Najdihojca iz Ljubljane od 7.10. do 11.10.2019. Boravile su u sedam odgojnih skupina, odnosno u tri područna vrtića; u skupini ranog odgoja, četiri mješovite skupine redovnog programa i dvije mješovite skupine s programom vegeterijanske prehrane.

Uočavale su sličnosti i razlike slovenskog i hrvatskog kurikuluma, pedagoškog standarda, organizacije rada, prostorno-materijalnih uvjeta, strukture djelatnika ustanove, odgojno-obrazovne prakse i drugih poveznica s kojima su se susrele.  Najveću razliku uočile su u organizaciji prostora koji nije organiziran po centrima aktivnosti, već odgajatelj među mnoštvom materijala izabire one koji će djeci biti dostupni. Razliku su uočile i u tome u što odgajateljski par čine odgajatelj i odgajatelj pomoćnik. Odgajatelj planira i dokumentira aktivnosti, a odgajatelj pomoćnik pomaže u organizaciji i provedbi istih.

             

Odgajateljice u svom radu žele isprobati nuditi materijale djeci izmjenjivanjem u različitim periodima, pojednostaviti prostor i pratiti moguće promjene u aktivnostima i igri djece. Takvim načinom rada djeca bi se upoznala s različitim materijalima i igrama, te bi se kontinuiranim promjenama materijala kod djece razvio veći interes koji je, vjeruju, posljedica stalne promjene u radu.

Partnerstvo s vrtićem Najdihojca iz Ljubljane proizašlo je iz prvog Erasmus+ projekta Svi različiti – svi važni, a osim gore opisane aktivnosti, u sklopu aktivnosti job shadowing ugostili smo djelatnicu  partnerskog vrtića Zuhru Delić. Djelatnica je boravila u skupinama ranog odgoja i mješovitim skupinama matičnog i područnih vrtića kako bi upoznala organizaciju rada, prostorno-materijalne uvjete te razmjenjivala praksu s odgajateljima skupina u kojima je boravila.  

 

U sklopu istog projekta odgajateljica Ingrid Baxa sudjelovala je na mobilnosti održanoj u Bologni od 20.10-26.10.2019 s temom „The best for preschool teachers Reggio Emilia approach, Montessori method, Outdoor education and much more“.

Tečaj se zasnivao na razmjeni iskustva iz prakse i na stjecanju novih znanja vezanih uz alternativne pedagogije. Na mobilnosti je sudjelovalo  13 sudionika iz Velike Britanije, Latvije, Finske, Rusije, Belgije, Španjolske i iz Hrvatske.

Edukacija je bila koncipirana na način da se 3 dana boravilo u različitim institucijama s ciljem upoznavanja različitih metoda rada, a 3 dana su organizirane refleksije o viđenom i vlastitim iskustvima u radu s djecom.

Sudionici su imali priliku upoznati svaku od navedenih alternativnih pedagogija i njihov način rada sa djecom rane i predškolske dobi.

Odgajateljica navodi da ju je edukacija profesionalno obogatila i potaknula na uvođenje novih elemenata u vlastiti rad. Nova znanja je podijelila s odgajateljicama uključenim u zajednicu učenja “Drugajče ma jenako”.