ERASMUS+ EDUKACIJA – BOLOGNA, ITALIJA

Posljednja planirana mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta Svi različiti – svi važni održana je u Bologni na temu Outdoor education: a new way of learning and teaching. Na tečaju su sudjelovale ravnateljica Vesna Rusijan i odgajateljica Nora Bertoša. Sa sudionicama iz Malte, Poljske, Rumunjske i Hrvatske, koje su zaposlenice predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih sustava, razmjenjivale su dosadašnja iskustva i stjecala nova znanja o principima i dobrobitima edukacije u vanjskom prostoru, koja uključuje vanjski prostor ruralnih i urbanih sredina. Pritom su predstavljena suvremena teorijska saznanja, demonstrirane su metode frontalnog i grupnog rada koje uključuju i suvremenu digitalnu tehnologiju (mobilne telefonske aplikacije). Uz stjecanje znanja i iskustva prilikom boravka na otvorenom, važan dio edukacije odnosio se na trening grupnog rada te razvoj socijalnih i emocionalnih vještina sudionika. Pažnja je posvećena poticanju kvalitete planiranja aktivnosti na vanjskom prostoru te je naglašena važnost uvažavanja povratne informacije svih uključenih u provedbu aktivnosti radi planiranja budućih aktivnosti. Naglašena je važnost uključivanja vanjskih suradnika i lokalne zajednice u planiranju i provedbi aktivnosti na vanjskom prostoru. Praktične kompetencije koje su stekle na tečaju sudionice će koristiti u vlastitom radu. Odgajateljica će prenijeti nova znanja ostalim kolegicama i implementirati nove elemente u vlastiti rad, dok će ravnateljica biti podrška u osiguranju uvjeta za ostvarivanje planiranih sadržaja.