POČETAK RADA U PROSTORIMA DRUŠTVENOG CENTRA “VELI JOŽE”

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić zajedno sa suradnicima i ravnateljicom Dječjeg vrtića „Olga Ban“ danas (2. rujna 2019.) je prvog dana nove pedagoške godine posjetio novootvorene privremene prostorije u Društvenom centru „Veli Jože“ Pazin te zaželio djeci, roditeljima i  odgajateljicama uspješnu prilagodbu i rad.

Od početka radova na Matičnom vrtiću u Pazinu preseljene su četiri odgojne skupine u Društveni centar, za što su odrađeni radovi u vrijednosti 69.000 kuna. Od radova ugrađena su krilna ulazna vrata na prvi kat, postavljena je zaštita za prozore, izrađena je zaštitna ograda oko zgrade Društvenog centra i planira se dokup električne energije za potrebe privremenog smještaja vrtića.  Prije svih aktivnosti, napravljen je Vizualni pregled građevine kojim je utvrđeno da trenutno stanje građevine zadovoljava zahtjevima sigurnog boravka u objektu. U prizemlju zgrade uređena je nova blagovaonica i pomoćna kuhinja, dok su sobe dnevnog boravka smještene na prvom katu.

Radovi su planirani za izvedbu u roku od godine dana, te se planira da se odgojne skupine vrate u proširene i rekonstruirane prostore Matičnog vrtića početkom iduće pedagoške godine. Do tada, udruge i ustanove, dosadašnji i budući potencijalni korisnici Društvenog centra, neće moći koristiti te prostore.

Radovi na rekonstrukciji zgrade Matičnog vrtića vrijedni su 6,7 milijuna kuna, a vrijednost stručnog nadzora iznosi 243 tisuća kuna. Izvođač radova je pazinska tvrtka Vladimir Gortan, a stručni nadzor je Učka konzalting.
Projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića u Pazinu, kojeg je 2016. sačinila projektantica arhitektica Tatjana Berton, postiže se proširenje prostora za ukupno 770 četvornih metara bruto. Time se u objektu, originalno sagrađenom 1971. godine, rješava postojeći problem nedostatka prostora u odnosu na broj upisane djece i propisanu organizaciju rada ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U prvom redu rješava se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece, veličina soba za dnevni boravak djece usklađuje se s propisanom Državnim pedagoškim standardom. To podrazumijeva da će se postojeće sobe dječjih boravaka, njih četiri rekonstruirati, na način da se uklone vanjski zidovi te će se prostorije proširiti prema južnoj strani – dječjem igralištu. Time će postojeće prostorije povećati na propisanih 60 kvadrata. Rekonstrukcijom se osiguravaju i primjereni prostorni uvjeti za rad stručnih suradnika i odgojitelja za potrebe planiranja, pripreme i evaluacije rada s djecom. Sanirat će se i krovište, zidovi, fasada, vanjska stolarija, instalacije te spremnik lož ulja, te će se u cijelosti obnoviti oprema i unutarnji izgled tog dijela zgrade. Na adekvatniji način će se urediti prilaz ustanovi, formirat će se novi ulaz s istočne strane te osigurati dostupnost osobama s invaliditetom, kojima će se adekvatno prilagoditi i sanitarije. Uz to, povećat će se kapaciteti vrtića za jednu dodatnu prostoriju.

Do danas (2.9.2019.) uklonjen je središnji dio kompleksa. Počeli su zemljani radovi na središnjem dijelu te izvedba trakastih temelja za južnu i središnju nadogradnju. Započeli su radovi na prekrivanje krovišta južnog krila. S obzirom da vremenske prilike pogoduju izvođaču trenutno su radovi ubrzani te je Izvođač prema dinamici  ispred dogovorenog Terminskog plana i nema nikakvih kašnjenja.

Preuzeto: sa Službene stranice Grada Pazina