„DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN- rekonstrukcija“

EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU REKONSTRUKCIJE DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN

NAZIV PROJEKTA:

„DJEČJI VRTIĆ „OLGA BAN“ PAZIN- rekonstrukcija“

Kratki opis projekta:Realizacijom ovog projekta doći će do unaprjeđenja kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina te stvaranja novih prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. Obzirom na povećanje spomenutih kapaciteta otvoriti će se i 3 nova radna mjesta čime će se postići i smanjenje nezaposlenosti. Na sredstva se apliciralo u sklopu natječaja za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Svrha projekta je povećanje kvalitete predškolskog obrazovanja na području Grada Pazina ulaganjem u infrastrukturu i opremanje iste. Projekt se sastoji od ukupno četiri (4) projektne aktivnosti od kojih središnji dio projekta obuhvaća izvođenje radova izgradnje i opremanja uz provedbu stručnog nadzora.

Ciljna skupina projekta:

  1. obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi
  2. samohrani roditelji djece jasličke i vrtićke dobi
  3. nezaposleni roditelji djece jasličke i vrtiće dobi
  4. skrbnici djece jasličke i vrtićke dobi bez roditelja
  5. roditelji djece jasličke i vrtićke dobi s teškoćama u razvoju i/ili s posebnim potrebama

Ciljane skupine projekta jesu prethodno navedene skupine koje žive na području grada Pazina i okolnih naselja koja gravitiraju gradu Pazinu.

Opći cilj: 

Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

Specifični ciljevi:

  1. Rekonstrukcija objekta vrtića
  2. Poboljšanje uvjeta rada i usklađivanje površine prostora s DPS
  3. Smanjenje nezaposlenosti

Očekivani rezultati projekta:

OC: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina

OR: Rekonstruiran vrtić

MI: Rekonstruiran 1 objekt vrtića

SC1: Rekonstrukcija vrtića

OR: Kreiran kapacitet za djecu u skladu s DPS

MI: Kreiran kapacitet za 7 vrtićkih i 3 jasličke grupe. Povećanje kapaciteta za 1 sobu i povećanje površina 4 soba za dnevni boravak

SC2: Poboljšanje uvjeta rada i usklađivanje površine prostora s DPS

OR: Dograđena soba za zdravstvenu voditeljicu, formirana spremišta, dograđeni uredi za upravu i kabineti za stručne suradnice

MI: Dograđena 1 soba za izolaciju oboljele djece i zdravstvenu voditeljicu, formirana 2 spremišta, dograđena 4 ureda i 1 zbornica, izrađen 1 sanitarni čvor za osobe s invaliditetom

SC3: Smanjenje nezaposlenosti

OR: Otvorena radna mjesta

MI: Zaposlena 3 djelatnika

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.231.156,44 kuna s uključenim PDV-om.

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja iznosi 5.269.729,15 HRK.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Planirano trajanje provedbe projekta odnosno provedbe ulaganja je 15mjeseci.

Kontakt osoba za više informacija: Vesna Rusijan, ravnateljica