ERASMUS+ EDUKACIJA – LECCE, ITALIJA

Odgajateljice Ingrid Baxa i Laura Krivičić sudjelovale su na aktivnostima projekta Maria Montessori metode u organizaciji IRIS (Instituto di Ricerca Internazionale per lo Svilippo) održanom u Lecce (Italija) u razdoblju od 19.11 do 1.12.2018. U sklopu mobilnosti imale su priliku produbiti znanja o teoriji Montessori pedagogije i sudjelovati u neposrednoj praksi u Montessori centru u sklopu kojeg djeluju jaslice, vrtić i osnovna škola. Cilj je bio vidjeti i usporediti rad i praksu u Montessori vrtiću i školi u odnosu na naš rad i praksu u skupini u kojoj se provode elementi Montessori pedagogije te međusobno podijeliti postojeća iskustva i uzajamno steći nova. Provedenom mobilnosti ojačale su jezične, kulturološke, društvene kompetencije i kompetenciju „učiti kako učiti“. Stečena znanja u provedenoj mobilnosti prenosit će u  kolektivu putem zajednice učenja Alternativne pedagoške koncepcije te će diseminirati stečeno znanje izvan ustanove studentima.