NOVA STOMATOLOŠKA AMBULANTA

V A Ž N O !!!

U Domu zdravlja Pazin je otvorena nova stomatološka ambulanta namijenjena prvenstveno djeci.

Zainteresirani roditelji koji nisu do sada pronašli stomatologa za svoju djecu ili žele promijeniti dosadašnjeg stomatologa, mogu se javiti na telefon 052/ 494 – 641.