Dječji tjedan

Kao i svake godine u prvom tjednu mjeseca listopada obilježavamo  Dječji tjedan.  Cilj Dječjeg tjedna je naglasiti važnost poštivanja dječjih prava koja su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta. Sva se djeca rađaju sa slobodama i s pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima i odgovornost svih nas je ta prava poštivati. 

U vrtiću smo ovaj tjedan obilježili na različite načine; razgovarali smo i učili o dječjim pravima i o djeci u svijetu, igrali razne igre, organizirali biciklijadu i romobilijadu, posjećivali jedni druge, međusobno se družili, gledali predstave i mnoge druge zabavne stvari.

 Društvo “Naša djeca” Pazin poklonio nam je kazališnu  predstavu  Teatra Oz „Ključarica“ u kojoj su uživala djeca pazinskih vrtića.