UPISI 2017. – Odluka

Na 24. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin održanoj 14.lipnja 2017. donesene je slijedeća Odluka o  upisima u pedagošku 2017./2018.g.

 

ODLUKA MATIČNI VRTIĆ

ODLUKA PODRUČNI VRTIĆI

 

Prigovor na Odluku o upisima roditelji mogu podnijeti u roku od 15 dana odnosno najkasnije do 29.lipnja 2017.g.