Istra u očima djece

Integrirali smo zavičajnost u naš kurikulum te smo i ove pedagoške godine nastavili raditi na njegovanju tradicijskih vrijednosti s posebnim naglaskom na dijalektni govor. U sklopu navedene bitne zadaće izradili smo kalendar sa slikama i opisima slika na istarskom dijalektu.

Odgojna skupina Bubamarci ugostila je pazinsku pjesnikinju Anu Krnjus s kojom smo imali priliku razgovarati na istarskom dijalektu i naučiti poneku novu riječ.  Uvidjeli smo da u različitim mjestima na području pazinštine za isti pojam postoje različiti nazivi.

Rad na navedenu temu predstavili smo na Festivalu zavičajnosti u Rovinju. Posjetili smo Ekomuzej Batanu gdje smo naučili kako su se gradila drvena plovila – batane i kako su se plele ribarske mreže. Imali smo priliku vidjeti porinuće batane u more. Domaćini su nas šetnjom kroz grad upoznali s tradicijskim specifičnostima njihova grada.