OBAVIJEST RODITELJIMA

Zbog ulaska u sistem riznice Grada Pazin zatvara se žiro računa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin.

Obavještavamo Vas da su uplate na žiro račun Dječjeg vrtića moguće do 23.02.2017. godine i s postojećim modelom i pozivom na broj, te da u razdoblju od 24. do 28.02.2017. ne vršite uplate niti na žiro račun Dječjeg vrtića niti na žiro račun Grada Pazina.

Od 01.03.2017. godine molimo Vas da uplate za račune Dječjeg vrtića koji su ispostavljeni do 28.02.2017. godine, a koje još niste platili, izvršite na žiro račun Grada Pazina broj HR7823400091832100002 uz obaveznu naznaku modela i  poziva na broj 64 7730-35386-1-ŠIFRA POSLOVNOG PARTNERA (prvi peteroznamenkasti dio iz starog poziva na broj).

Račune koji će biti ispostavljeni od 01.03.2017. godine pa nadalje plaćati ćete na žiro račun Grada Pazina uz naznaku modela i  poziva na broj, što će sve biti navedeno na nalogu za nacionalna plaćanja uz račun.

Molimo Vas da se striktno pridržavate ove upute i plaćanja na navedeni žiro račun uz precizno navođenje modela i poziva na broj, jer u protivnom Vaša uplata neće moći  biti pravodobno evidentirana.

 

S poštovanjem,

Ravnateljica

Vesna Rusijan Ljuština, prof., v.r.