SURADNJA S RODITELJIMA

Roditelji i Vrtić potpisuju Ugovor kojim su regulirana međusobna prava i obveze. Vrlo nam je važno da s roditeljima budemo dobri partneri u odgoju, zato Vas želimo čim više uključiti u rad Vrtića. Planiramo razne oblike suradnje s roditeljima. Roditeljske sastanke organizirat ćemo oko 4 puta godišnje, a na njima ćemo ćemo se s Vama dogovarati o aktualnim pitanjima vezanim uz Vrtić i grupu.

Planiramo i zajedničke radionice roditelja i djece (npr. za Majčin dan, Dan očeva, Uskrs, Božić, …). Moramo naglasiti da cilj nije izraditi najljepši predmet, već uživati u procesu stvaranja zajedno s djetetom, u njegovom, vrtićkom okruženju. Tijekom pedagoške godine organizirat ćemo izlete, druženja i zajedničke aktivnosti roditelja i djece te posjete na radno mjesto roditelja ili u roditeljski dom, što također omogućuje djeci da bolje upoznaju svoju neposrednu okolinu i razumiju život odraslih.

Pozivamo Vas da nam pomognete u sakupljanju određenih materijala koje planiramo koristiti u radu. To su razni otpadni, tzv. pedagoški neoblikovani materijali iz kojih možemo stvarati nešto novo, nešto drugo. Time se potiče razvoj kreativnosti kod djece i njihov spoznajni razvoj, a osim toga odgajamo i njihovu ekološku svijest. Obavijesti o tome što trenutno sakupljamo stavljat ćemo na oglasnu ploču skupine.

Na oglasnoj ploči ispred ulaza u sobu izvještavat ćemo Vas i o aktualnostima u grupi te stavljati razne zanimljive tekstove vezane uz odgoj djeteta, tako da Vas pozivamo da je redovito pogledate.

U Vrtiću (u prostoru «gornjeg» vrtića u Pazinu) djeluje i knjižnica za roditelje, odgajatelje i djecu, u kojoj možete posuđivati slikovnice i literaturu vezanu za odgoj djece.

Kao najkvalitetniji oblik suradnje s roditeljima procjenjujemo individualne informacije s roditeljem svakog djeteta – uglavnom u popodnevnim satima. Svakodnevno Vam prenosimo informacije o Vašem djetetu kad dođete po njega ili kad ga dovodite u Vrtić, ali to vrijeme nije dovoljno ni prikladno da na miru razgovaramo o Vašem djetetu, o tome kako ga Vi vidite, kako mu je u Vrtiću, te da se dogovorimo o odgojnim postupcima koje ćemo primjenjivati. Zato je važno da se odazovete na razgovor ili da ga i sami tražite ukoliko imate potrebu za individualnim razgovorom o vašem djetetu.

Osim toga, možete se dogovoriti i za individualni razgovor s psihologinjom, pedagoginjom, medicinskom sestrom ili ravnateljicom, ukoliko tijekom godine imate potrebu za time. Za pitanja vezana uz plaćanje Vrtića obratite se mat.knjigovođi Vadimiru Ruscu, a za sva ostala pitanja tajnici Vrtića Gabrijeli Krizmanić.

O planu suradnje s roditeljima odgajatelji i stručni suradnici obavještavaju roditelje na početku pedagoške godine.