MJEŠOVITOST

Zašto dobno mješovite odgojne skupine?

Sve su skupine našeg vrtića dobno mješovite. U skupinama ranog odgoja borave djeca u dobi od 1-3 godina, a u skupinama predškolskog odgoja zajedno žive djeca od 3-6/7 godina.

DSCN0590

Kako kriterij za grupiranje djece, s obzirom na njihove razvojne i individualne osobitosti, ne mora biti njihova kronološka dob, stvaranjem mješovite skupine nastoji se izbjeći jedno normirano ozračje, a postići prirodno, u životu uobičajeno. Dijete je tako u socijalnoj situaciji u kojoj ima priliku doživljavati sebe u različitim odnosima, s ljudima različite i kronološke i mentalne dobi. Tako djeca različite starosti izmjenjuju svoja iskustva, mlađi uče od starijih, a stariji, poučavajući svoje mlađe prijatelje, zapravo organiziraju svoje znanje i potvrđuju kompetenciju. I prirodna obiteljska zajednica uključuje ljude različite dobi pa takva skupina svojim članovima pruža priliku za promatranje, oponašanje i stjecanje širokog raspona različitih vještina. Osim obiteljske situacije, grupe koje djeca samostalno i spontano formiraju (u ulici, na selu, raznim vaninstitucionalnim aktivnostima) su heterogene po sastavu. Pozitivni efekti zajedničkog druženja djece različite dobi primjećuju se najviše na socijalnom planu. Mlađa djeca osjećaju se zaštićenima, odnosno rado prihvaćaju skrb svojih starijih prijatelja. Starija djeca vole se brinuti o mlađoj, igrajući pri tome razne zaštitničke uloge i razvijajući osjećaj strpljivosti i odgovornosti. Budući da mješovite skupine potiču razvoj prosocijalnog ponašanja i potiču suradnju među djecom, disciplinski problemi koje uzrokuje kompetitivno okružje često se smanjuju.

Vigotsky je još davno ustanovio da postoje dvije zone razvoja (dvozonska teorija). Jedna,  koju djeca dostižu sama, tzv. zona aktualnog razvoja, a druga, tzv. zona približnog razvoja, koja se određuje rješavanjem problemskih situacija i razine mogućeg razvoja pod vođenjem odraslih ili u suradnji sa sposobnijim vršnjacima. Teorija govori da uz svoje mogućnosti dijete uz poticaj može postići znatno više, može razviti više psihičke funkcije na apstraktnoj razini od one u kojoj trenutno razmišlja. U mješovitoj skupini starija djeca mogu biti poticaj mlađima za dostizanje zone približnog razvoja.

Mješovite skupine mogIMG_6317u osobito koristiti djeci koja u nekim područjima svojeg razvoja funkcioniraju ispod razvojne razine primjerene dobi. Toj djeci može biti manje naporno ulaziti u interakcije s mlađom djecom nego sa svojim vršnjacima, a takve interakcije mogu potaknuti motivaciju i samouvjerenost kod mlađe djece.
Brojne studije su dokazale i da mješovito grupiranje djece može imati blagotvorne učinke za djecu u riziku. Ustanovljeno je da su djeca sklonija prosocijalnom ponašanju i nuđenju pomoći mlađoj djeci nego svojim vršnjacima. S vršnjacima su sklonija u uspostavljanju prijateljskih odnosa i izražavanju agresije, a za stariju su se djecu sklonija vezivati. Prisutnost mlađe djece u mješovitim skupinama nudi priliku za blagotvorno djelovanje u slučaju djece čiji je socijalan razvoj rizičan.
U mješovitoj grupi dijete spontano bira vrstu i duljinu trajanja aktivnosti, kao i partnera. I u životu izvan vrtića dijete živi u interakciji sa starijom i mlađom djecom, kao i odraslima različite dobi, te se mora naučiti odnosima s njima. Takvom učenju pogoduju dobno mješovite skupine.

IMG_6324

Pripremila pedagoginja, Doris Velan.
Iz Kurikuluma vrtića 2015/2016