Sufinanciranje boravka trećeg i sljedećeg djeteta u Dječjem vrtiću

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će Grad Pazin temeljem važećeg Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin podmirivati 75% troškova boravka trećeg i sljedećeg djeteta u Dječjem vrtiću, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 26-te godine života) u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine.
Do kraja 2014. godine planira se donijeti nova Odluka o socijalnoj skrbi, koja bi se počela primjenjivati 1. siječnja 2015. godine. Ista će se uskladiti s novim Zakonom o socijalnoj skrbi, te će se njome regulirati prava za korisnike s područja Grada Pazina. Prilikom donošenja nove Odluke istovremeno će se razmatrati i pravo na djelomično podmirivanje troškova boravka trećeg i sljedećeg djeteta u Dječjem vrtiću (temeljem navedenog Pravilnika). O svim Odlukama koje budu donesene na Gradskom vijeću Grada Pazina, osobito onim koja se tiču spomenutog prava iz članka 18. stavka 3. Pravilnika, a počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine pravovremeno ćemo vas obavijestiti.

Obaviještavamo vas da će se gore navedeno pravo temeljem važećeg Pravilnika primjenjivati u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, a da će se eventualne izmjene (ukoliko ih bude) početi primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine, o čemu će se Dječji vrtić i roditelji pravovremeno obavijestiti.

S poštovanjem,

Sanja Selar
Viša referentica za socijalnu skrb i zdravstvo

GRAD PAZIN
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
Družbe sv. Ćirila i Metoda 10
52000 PAZIN
Tel. 052 635-104
Fax. 052 624-133
e-mail: sanja.selar@pazin.hr
www.pazin.hr