Odluka o upisima

upisi2

Upravno vijeće Vrtića na 28. sjednici održanoj 9. lipnja 2014. donijelo je Odluku o upisima u pedagošku 2014./2015. godinu.

Za Matični vrtić u Pazinu Odluku o upisima, raspored po skupinama i datume roditeljskih sastanaka možete pogledati ovdje:

ODLUKA_O_UPISIMA_2014-15_MV_Pazin

Za Područne vrtiće u Pazinskim Novakima, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu Odluku o upisima i datume roditeljskih sastanaka možete pogledati ovdje:

ODLUKA_O_UPISIMA_2014-15_podrucni_vrtici