Upisi u ped. 2014./2015. godinu

DJEČJI VRTIĆ «OLGA BAN» PAZIN

OGLAS ZA UPIS DJECE

u vrtić za ped. 2014./2015. godinu

12., 13. i 14. svibnja 2014. godine

Zainteresirani roditelji mogu podnijeti Prijavu za upis djece u Matični i Područne vrtiće u Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („gornji vrtić“) ili u Područnim vrtićima.

Inicijalni razgovori sa stručnom službom vrtića obavljati će se u Pazinu i u Područnim vrtićima.
Svi Područni vrtići mogu inicijalni razgovor obaviti u Matičnom vrtiću Pazin, a pojedini (Karojba, Motovun, Tinjan, Lupoglav, Sv.Petar u Šumi) mogu i u Područnom vrtiću prema sljedećem rasporedu:

Pazin          12. i 13. svibnja 2014.  od 7 do 14 sati

                           i 14. svibnja 2014. od 9 do 17 sati

Karojba                15. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Motovun         15. svibnja 2014. od 9,30 do 11 sati

Tinjan                   19. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Lupoglav              20. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Sv.Petar u Šumi   21. svibnja 2014. od 9 do 11 sati

Inicijalni razgovori za Područne vrtiće Pazinski Novaki i Gračišće obavljati će se isključivo u Matičnom vrtiću Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (“gornji” vrtić) u danima upisa.

U vrijeme upisa (12., 13. i 14. svibnja) vrata vrtića otvorena za sve zainteresirane roditelje i njihovu djecu koja mogu posjetiti odgojne skupine i zadržati se u njima.

POTREBNO ZA UPIS:

  1. Ispunjena Prijava za upis,
  2. Obavljen razgovor roditelja i djeteta sa članovima stručnog tima Vrtića (u danima upisa),
  3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list za dijete koje upisujete,
  4. Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na istoj adresi.
  5. Potvrdu nadležnog pedijatra ili obiteljskog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu prije upisa u vrtić (za upis u jaslice nije potrebno; pregled će se obaviti naknadno),
  6. Ostali dokumenti (služe za ostvarivanje prednosti pri upisu):

·         Potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,

·         Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju (ako se radi o takvom djetetu),

·         Rješenje nadležnog tijela o samohranosti roditelja, o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji,  odnosno da je smješteno u udomiteljskoj obitelji ili o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta (ako se radi o takvom djetetu),

·         Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja invalida (vojnog ili civilnog) Domovinskog rata (ako se radi o takvom djetetu),

·         Rješenje, Uvjerenje ili drugu ispravu nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,

·         Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (ukoliko imate troje ili više od troje djece),

·         eventualne druge dokumente na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici Vrtića (na dnu stranice).

Prijave za upis koje nisu predane u objavljenom roku i prijave s nepotpunom dokumentacijom Povjerenstvo za upise neće razmatrati. Odluka o upisima bit će objavljena na web stranici Vrtića i na Oglasnim mjestima Matičnog i Područnih vrtića  10. 6. 2014.

POBLIŽE INFORMACIJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS I O POSTUPKU UPISA MOŽETE DOBITI U TAJNIŠTVU VRTIĆA ILI NA TEL 622-519.

U Pazinu, 15.4.2014.                                            

Upravno vijeće

Ovdje možete preuzeti prijavnicu za upis u vrtić:

Prijava za upis u Vrtic 2014-2015