Upisi

Upisi u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin se provode svake godine u mjesecu svibnju. U to su vrijeme vrata vrtića otvorena za sve zainteresirane roditelje i njihovu djecu koja mogu posjetiti odgojne skupine i zadržati se u njima te obavljaju inicijalne razgovore s članovima stručnog tima vrtića.

Za upis u programe Područnih vrtića u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu zainteresirani roditelji Prijavu mogu podnijeti i u tim Područnim vrtićima u vrijeme koje će biti oglašeno na Oglasnim pločama u tim Općinama odnosno Vrtićima. Biti će oglašeno i vrijeme kada će se obavljati inicijalni razgovori sa stručnim timom vrtića.

POTREBNO ZA UPIS:

 1. Ispunjena Prijava za upis,
 2. Obavljen razgovor roditelja i djeteta sa članovima stručnog tima Vrtića (u danima upisa),
 3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list za dijete koje upisujete,
 4. Preslike važećih osobnih iskaznica oba roditelja ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ukoliko roditelji nemaju prebivalište na području istog Grada ili Općine),
 5. Ostali dokumenti (služe za ostvarivanje prednosti pri upisu):
 • Potvrde o radnom statusu roditelja / potvrde o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,
 • Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela da se radi o djetetu s teškoćama u razvoju (ako se radi o takvom djetetu),
 • Rješenje nadležnog tijela o samohranosti roditelja, o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj obitelji, odnosno da je smješteno u udomiteljskoj obitelji ili o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta (ako se radi o takvom djetetu),
 • Uvjerenje ili Potvrdu nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja invalida (vojnog ili civilnog) Domovinskog rata (ako se radi o takvom djetetu),
 • Rješenje, Uvjerenje ili drugu ispravu nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu,
 • Izvatke iz matične knjige rođenih ili rodne listove za ostalu djecu iz obitelji (ukoliko imate troje ili više od troje djece),
 • Eventualne druge dokumente na osnovi kojih dijete može ostvariti prednost pri upisu.

Obrazac Prijave za upis roditelji mogu preuzeti i prije navedenih rokova u tajništvu Vrtića radnim danom od 7-15 sati ili na web stranici vrtića.

Upisi