Sastav upravnog vijeća

Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina– iz reda javnih djelatnika, jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Vrtića održana je 30. listopada 2018.

*************************************************************************************************************

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2018. – 2022.

Predsjednica:
HANI GLAVINIĆ, predstavnica Grada Pazina

Zamjenik:
VINKO STIHOIĆ, predstavnik Grada Pazina

Članovi:
SUZANA JAŠIĆ, predstavnica roditelja (e-mail: suzijasic@gmail.com,  facebook stranica: https://www.facebook.com/groups/706436739447648/),
RENATA DEMARK, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića
DANO ČERVAR, predstavnik Grada Pazina

******************************************************************************************************************