Sastav upravnog vijeća

Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina– iz reda javnih djelatnika, jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Vrtića održana je 27. listopada 2014.g.

*************************************************************************************************************

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2014. – 2018.

Predsjednik:
VELJKO GRKOVIĆ, predstavnik Grada Pazina

Zamjenica:
RENATA DEMARK, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića

Članovi:
SUZANA JAŠIĆ, predstavnica roditelja (e-mail: suzijasic@gmail.com,  facebook stranica: https://www.facebook.com/groups/706436739447648/),
VLADIMIR KRULČIĆ, predstavnik Grada Pazina,
DANO ČERVAR, predstavnik Grada Pazina