Sastav upravnog vijeća

Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnik Grada Pazina– iz reda javnih djelatnika, jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

Upravno vijeće ima predsjednika i njegovog zamjenika.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Vrtića održana je 30. listopada 2018.

*************************************************************************************************************

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2018. – 2022.

Predsjednica:
HANI GLAVINIĆ, predstavnica Grada Pazina

Zamjenik:
VINKO STIHOVIĆ, predstavnik Grada Pazina

Članovi:
EMINA TROŠT, predstavnica roditelja (e-mail: emina.trost@gmail.com,  facebook stranica: https://www.facebook.com/groups/706436739447648/),
RENATA DEMARK, predstavnica odgojno-obrazovnih radnika Vrtića
DANO ČERVAR, predstavnik Grada Pazina

******************************************************************************************************************

Javnost rada Upravnog vijeća:

Javnost rada Upravnog vijeća ostvaruje se objavom poziva s dnevnim redom sjednice i  verificiranog zapisnika na internetskim stranicama Vrtića, te neposrednim uvidom u rad Upravnog vijeća.

Zahtjev za neposredni uvid u rad  Upravnog vijeća može se uputiti putem e-maila: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr 

Upravno vijeće će omogućiti neposredan uvid u rad Upravnog vijeća zavisno o tehničkim, prostornim i organizacijskim mogućnostima.

Upravno vijeće neće osigurati prisustvovanje drugih osoba kad  se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno zakonu.