PLAN RANE INTERVENCIJE U DJETINJSTVU U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Konvencija o pravima djeteta nalaže da sva djeca trebaju dobiti posebnu zaštitu s osnovnim polazištem da se djeca rađaju s temeljnim slobodama i pravima, koja pripadaju svim ljudskim bićima, a djeci se treba osigurati pravo na najbolji mogući razvoj. Rođenje djeteta je uvijek velika…

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ustanova je u koju je ukupno upisano gotovo 600 djece. Ustanova pokriva područje cijele središnje Istre, a djeluje u čak 9 objekata: 2 u Pazinu, a 7 u okolnim Općinama. Više o Vrtiću možete saznati OVDJE. Zbog dobrog funkcioniranja…

Termini roditeljskih sastanaka

Vrtić počinje s radom u novoj pedagoškoj godini u petak, 1. rujna 2023. godine. U tablicama niže provjerite kada će biti održan roditeljski sastanak odgojne skupine u koju je raspoređeno vaše dijete. Za eventualna pitanja kontaktirajte vaše matične odgajatelje na službeni telefon odgojne skupine…

ODLUKA O KONAČNOJ RANG LISTI I RASPORED DJECE PO ODGOJNIM SKUPINAMA

Temeljem članka 16. stavak 3. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3…

RAD VRTIĆA U SRPNJU I KOLOVOZU 2023.

Od 1. srpnja 2023. do 31. kolovoza 2023. organiziran je rad u dežurnim skupinama samo za prijavljenu djecu. Tijekom srpnja (do 28.7.2023.) radit će matični vrtić u Pazinu (ul. Prolaz O. Keršovanija 1) te područni vrtići u Gračišću, Tinjanu (za djecu iz Tinjana i…

UPISI – PRIVREMENA RANG LISTA

Temeljem članka 15. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić «Olga Ban» Pazin (Sl. novine Grada Pazina 17/23.), u skladu s Odlukom o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2023./2024. godinu . KLASA: 601-01/23-01/05; URBROJ:2163-44-02-23-3 od…

Žirafice na Festivalu zavičajnosti

U srijedu 7.6.2023. naša je odgojna skupina Žirafice sudjelovala na održanom Festivalu zavičajnosti u Žminju. Tim su povodom posjetili agroturizam Ferlin u selu Gržini kraj Žminja i tu naučili kako se mijesi i peče kruh po starinski, vidjeli gdje raste pšenica, kako se prerađuje…

Ravnateljica Vesna Rusijan dobila Plaketu Grada Pazina

Kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad kojim je unaprijedila rani i predškolski odgoj na području grada Pazina te za njenu drugu veliku strast – a to je razvoj psihologije kao znanosti. Dio svog profesionalnog vijeka provela je prodavajući na Fakultetu za odgojne i…

UPISI U DJEČJI VRTIĆ OD 3.-10.SVIBNJA 2023.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 3. travnja 2023. i članka 5. Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin od 17. travnja 2023.,  Dječji vrtić „Olga…

ODLUKA O POKRETANJU UPISA

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. travnja 2023. godine donesena je  Odluka o pokretanju postupka upis u pedagošku 2023./2024. godinu. Odluka o pokretanju postupka upisa 2023-2024  Oglas za upis bit će objavljen 24. travnja 2023. godine